Słuchanie tekstu czytanego na głos przez Narratora

Windows 8.1

Narratora można uruchomić na różne sposoby. Oto cztery metody preferowane przez wiele osób:
Obejrzyj film wideo dotyczący słuchania tekstu czytanego na głos przez Narratora. (Aby wyświetlić napisy w danym języku, naciśnij lub kliknij przycisk Napisy
Zamknij
).

Narrator to program do odczytywania zawartości ekranu, który głośno odczytuje tekst na ekranie i opisuje zdarzenia, takie jak komunikaty o błędach, co umożliwia korzystanie z komputera bez monitora.


Uruchamianie Narratora

Narratora można uruchomić na różne sposoby. Oto cztery metody preferowane przez wiele osób:

 • Na klawiaturze naciśnij klawisz logo Windows + Enter.
 • Na tablecie naciśnij jednocześnie klawisz logo Windows i klawisz zwiększania głośności.
 • Na ekranie logowania naciśnij lub kliknij przycisk Ułatwienia dostępu
  Przycisk Ułatwienia dostępu
  w lewym dolnym rogu i wybierz pozycję Narrator.
 • Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera). Naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, naciśnij lub kliknij pozycję Narrator, a następnie w obszarze Narrator przesuń suwak, aby włączyć Narratora.

Kończenie działania Narratora

Działanie Narratora można zakończyć różnymi sposobami. Oto dwa skróty preferowane przez wiele osób:

 • Na klawiaturze naciśnij klawisz logo Windows + Enter.
 • Na tablecie naciśnij jednocześnie klawisz logo Windows i klawisz zwiększania głośności.


Nowe gesty dotykowe

W systemach Windows 8.1  i Windows RT 8.1 wprowadzono nowe akcje i nowe lokalizacje popularnych poleceń. Oto kilka ważnych gestów, które ułatwią rozpoczęcie pracy.

Gest dotykowyPolecenie
Szybkie przesunięcie jednym palcem od prawej krawędzi ekranu do środkaOtwórz panele funkcji (Wyszukiwanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia i Ustawienia)
Szybkie przesunięcie jednym palcem od lewej krawędzi ekranu do środkaPrzełącz aplikacje, przyciągnij je do krawędzi ekranu i zamknij
Szybkie przesunięcie jednym palcem od górnej lub dolnej krawędzi ekranu do środkaPokaż polecenia aplikacji, takie jak Zapisz, Edytuj i Usuń


Nowe skróty klawiaturowe

W systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1 wprowadzono także nowe skróty klawiaturowe. Oto kilka przydatnych skrótów.

Skrót klawiaturowyPolecenie
Klawisz logo Windows  + C Otwórz panele funkcji (Wyszukiwanie, Udostępnianie, Start, Urządzenia i Ustawienia)
Klawisz logo Windows  + Z Pokaż polecenia aplikacji, takie jak Zapisz, Edytuj i Usuń
Klawisz logo Windows  + kropkaPrzyciągnij aplikacje do krawędzi ekranu
Klawisz logo Windows  + Tab lub Alt + Tab Przełącz aplikacje

Ustawienia Narratora

Ustawienia Narratora możesz zmienić w ustawieniach komputera. Aby znaleźć te ustawienia:

 1. Szybko przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu, a następnie zmień dowolne z poniższych ustawień.

Słuchaj opisu zawartości ekranu

 • Narrator. Za pomocą tego suwaka można wyłączać lub włączać Narratora.
 • Automatycznie uruchom Narratora. To ustawienie pozwala zdecydować, czy Narrator ma być uruchamiany automatycznie po każdym zalogowaniu się.

Głos

 • Wybierz głos. Z tego menu rozwijanego można wybrać różne typy głosów Narratora, jeśli są dostępne w danym języku.
 • Szybkość. Za pomocą tego suwaka można zmienić szybkość głosu.
 • Wysokość głosu. Za pomocą tego suwaka można zmienić wysokość głosu.

Emitowane dźwięki

 • Odczytaj wskazówki dotyczące kontrolek i przycisków. Ta opcja pozwala zdecydować, czy Narrator ma odczytywać wskazówki dotyczące sposobu interakcji z typowymi elementami, takimi jak przyciski, linki, elementy list i suwaki.
 • Wpisywane znaki. Można określić, czy Narrator ma odczytywać wszystkie naciskane klawisze.
 • Wpisywane wyrazy. Można określić, czy Narrator ma odczytywać wpisywane wyrazy.
 • Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator. Ta opcja umożliwia przyciszenie innych aplikacji, aby lepiej było słychać Narratora.
 • Odtwarzaj podpowiedzi dźwiękowe. Ta opcja umożliwia włączenie dodatkowych dźwięków odtwarzanych przez Narratora w momencie wykonywania przez użytkownika różnych akcji.

Kursor i klawisze

 • Wyróżnij kursor. Ta opcja umożliwia pokazywanie lub ukrywanie pola, które wyróżnia tekst na ekranie odczytywany przez Narratora.
 • Niech Narrator śledzi punkt wstawiania. Ta opcja umożliwia pokazywanie lub ukrywanie pola, które wyróżnia tekst na ekranie odczytywany przez Narratora.
 • Aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po zdjęciu palca z klawiatury. Jeśli jest dostępny tryb dotyku, włączenie tego ustawienia pozwala pisać szybciej za pomocą klawiatury dotykowej. Dzięki temu ustawieniu można przeciągnąć palcem, aby wyszukać odpowiedni element, a następnie unieść palec, aby nacisnąć klawisz.

Polecenia klawiaturowe

 Skrót klawiaturowy Polecenie
 Ctrl Zatrzymaj czytanie
 Klawisz logo Windows  + Enter Zakończ działanie Narratora
 Caps Lock + spacja Wykonaj akcję podstawową
 Caps Lock + strzałka w prawo Przenieś do następnego elementu
 Caps Lock + strzałka w lewo Przenieś do poprzedniego elementu
 Caps Lock + strzałka w górę Zmień widok
 Caps Lock + strzałka w dół Zmień widok
 Caps Lock + A Zmień tryb pełnych informacji
 Caps Lock + F1 Pokaż listę poleceń
 Caps Lock + F2 Pokaż polecenia dla bieżącego elementu
 Caps Lock + F3 Przejdź do następnej komórki w wierszu
 Caps Lock + Shift + F3 Przejdź do poprzedniej komórki w wierszu
 Caps Lock + F4 Przejdź do następnej komórki w kolumnie
 Caps Lock + Shift + F4 Przejdź do poprzedniej komórki w kolumnie
 Caps Lock + F5 Czytaj kolumnę i wiersz, w których znajduje się Narrator
 Caps Lock + F6 Przejdź do komórki tabeli
 Caps Lock + F7 Czytaj bieżącą kolumnę
 Caps Lock + F8 Czytaj bieżący wiersz
 Caps Lock + F9 Czytaj nagłówek bieżącej kolumny
 Caps Lock + F10 Czytaj nagłówek bieżącego wiersza
 Caps Lock + F11 Włącz lub wyłącz tryb dotyku
 Caps Lock + F12 Przełącz powiadamianie o naciśnięciach klawiszy
 Caps Lock + Z Zablokuj klawisz Narratora
 Caps Lock + X Przekaż klawisze do aplikacji
 Caps Lock + V Powtórz ostatnią frazę
 Caps Lock + Page Up Zwiększ głośność
 Caps Lock + Page Down Zmniejsz głośność
 Caps lock + plus Zwiększ szybkość mowy
 Caps Lock + minus Zmniejsz szybkość mowy
 Caps Lock + D Czytaj element
 Caps Lock + F Czytaj element — zaawansowane
 Caps Lock + S Czytaj element (przeliteruj lub przeczytaj dokładnie) w języku japońskim lub koreańskim
 Caps Lock + W Czytaj okno
 Caps Lock + R Czytaj wszystkie elementy w obszarze kontenera
 Caps Lock + Q Przenieś do ostatniego elementu w obszarze kontenera
 Caps Lock + G Przenieś kursor Narratora do kursora systemowego
 Caps Lock + T Przenieś kursor Narratora do wskaźnika
 Caps Lock + tylda Ustaw fokus na elemencie
 Caps Lock + Backspace Przejdź jeden element wstecz
 Caps Lock + Insert Przejdź do połączonego elementu
 Caps Lock + M Rozpocznij czytanie
 Caps Lock + nawias zamykający Czytaj tekst od początku do kursora
 Caps Lock + 0 (zero) Czytaj atrybuty tekstu
 Caps Lock + H Czytaj dokument
 Caps Lock + U Czytaj następną stronę
 Caps Lock + Ctrl + U Czytaj bieżącą stronę
 Caps Lock + Shift + U Czytaj poprzednią stronę
 Caps Lock + I Czytaj następny akapit
 Caps Lock + Ctrl + I Czytaj bieżący akapit
 Caps Lock + Shift + I Czytaj poprzedni akapit
 Caps Lock + O Czytaj następny wiersz
 Caps Lock + Ctrl + O Czytaj bieżący wiersz
 Caps Lock + Shift + O Czytaj poprzedni wiersz
 Caps Lock + P Czytaj następny wyraz
 Caps Lock + Ctrl + P Czytaj bieżący wyraz
 Caps Lock + Shift + P Czytaj poprzedni wyraz
 Caps Lock + nawias otwierający Czytaj następny znak
 Caps Lock + Ctrl + nawias otwierający Czytaj bieżący znak
 Caps Lock + Shift + nawias otwierający Czytaj poprzedni znak
 Caps Lock + J Przejdź do następnego nagłówka
 Caps Lock + Shift + J Przejdź do poprzedniego nagłówka
 Caps Lock + K Przejdź do następnej tabeli
 Caps Lock + Shift + K Przejdź do poprzedniej tabeli
 Caps Lock + L Przejdź do następnego linku
 Caps Lock + Shift + L Przejdź do poprzedniego linku
 Caps Lock + Y Przenieś na początek tekstu
 Caps Lock + B Przenieś na koniec tekstu
 Caps Lock + C Przeczytaj bieżącą datę/godzinę


Polecenie dotykowe

Jeśli używasz nowego komputera, który obsługuje co najmniej cztery punkty kontaktu, możesz nim sterować za pomocą poleceń dotykowych.        

Polecenie dotykowe Działanie

Szybkie przesunięcie palcem w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu

Szybkie przesunięcie palcem w górę lub w dół

Zmiana tempa ruchu

Naciśnięcie lub przeciągnięcie palcem

Przeczytanie tekstu pod palcem

Dwukrotne naciśnięcie palcem

Aktywowanie akcji podstawowej

Trzykrotne naciśnięcie palcem

Aktywowanie akcji pomocniczej

Szybkie przesunięcie dwoma palcami w lewo, w prawo, w górę lub w dół

Przewinięcie

Nacisnąć dwoma palcami

Zatrzymać czytanie przez Narratora

Nacisnąć dwukrotnie dwoma palcami

Pokazanie menu kontekstowego

Przytrzymanie jednym palcem i naciśnięcie drugim

Aktywowanie akcji podstawowej

Przytrzymanie jednym palcem i dwukrotne naciśnięcie drugim

Aktywowanie akcji pomocniczej

Szybkie przesunięcie trzema palcami w lewo lub w prawo

Przejście do następnego lub poprzedniego elementu tabulacji

Szybkie przesunięcie w górę trzema palcami

Przeczytanie zawartości bieżącego okna

Szybkie przesunięcie w dół trzema palcami

Rozpoczęcie czytanie dostępnego tekstu

Naciśnięcie trzema palcami

Zmiana trybu pełnych informacji

Dwukrotne naciśnięcie trzema palcami

Przeczytanie atrybutów tekstu

Przytrzymanie jednym palcem i naciśnięcie dwoma innymi palcami

Rozpoczęcie przeciągania lub uzyskanie dodatkowych opcji klawiszy

Szybkie przesunięcie czterema palcami w lewo lub w prawo

Przeniesienie kursora Narratora na początek lub koniec jednostki

Szybkie przesunięcie czterema palcami w górę lub w dół

Włączenie lub wyłączenie powiększenia

Naciśnięcie czterema palcami

Pokazanie poleceń dla bieżącego elementu

Dwukrotne naciśnięcie czterema palcami

Przełączenie trybu wyszukiwania

Trzykrotne naciśnięcie czterema palcami

Pokazanie listy poleceń Narratora


Windows 7

System Windows udostępnia podstawowy czytnik zawartości ekranu o nazwie Narrator, który odczytuje na głos tekst na ekranie i opisuje niektóre zdarzenia (np. wyświetlone komunikaty o błędach) mające miejsce, kiedy korzystasz z komputera.

Narrator nie jest dostępny w niektórych językach. Jeśli poniższa procedura nie działa, to znaczy, że Narrator nie jest dostępny w Twoim języku.

 1. Aby otworzyć Narratora, kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg Narrator. Na liście wyników kliknij pozycję Narrator
 2. Aby określić, który tekst ma przeczytać Narrator, skorzystaj ze skrótów klawiaturowych w poniższej tabeli:


  Skrót klawiaturowyPolecenie
  Ctrl + Shift + EnterUzyskaj informacje o bieżącym elemencie
  Ctrl + Shift + spacjaPrzeczytaj całą zawartość aktywnego okna
  Ctrl + Alt + spacjaPrzeczytaj elementy, które są zaznaczone w bieżącym oknie
  Insert + Ctrl + GPrzeczytaj opis elementów widocznych obok aktualnie zaznaczonego elementu
  CtrlZatrzymaj czytanie tekstu przez Narratora
  Insert + QPrzenieś kursor do tyłu, na początek wcześniejszego tekstu, który ma inne formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony z pogrubionego wyrazu na początek znajdującego się przed nim niepogrubionego wyrazu.
  Insert + WPrzenieś kursor na początek dalszego tekstu, który ma inne formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony z pogrubionego wyrazu na początek znajdującego się za nim niepogrubionego wyrazu.
  Insert + EPrzenieś kursor wstecz na początek tekstu, który ma takie samo formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony ze środka pogrubionego wyrazu na początek tego wyrazu.
  Insert + RPrzenieś kursor na koniec tekstu, który ma takie samo formatowanie. Na przykład kursor może zostać przeniesiony ze środka pogrubionego wyrazu na koniec tego wyrazu.
  Insert + F2Zaznacz cały tekst, który ma takie samo formatowanie jak znak w miejscu wskazywanym przez kursor
  Insert + F3Czytaj bieżący znak
  Insert + F4Czytaj bieżący wyraz
  Insert + F5Czytaj bieżący wiersz
  Insert + F6Czytaj bieżący akapit
  Insert + F7Czytaj bieżącą stronę
  Insert + F8Czytaj bieżący dokument


 
Wybieranie tekstu, który Narrator ma odczytywać
Zmiana głosu Narratora
Uruchamianie Narratora w postaci zminimalizowanej
Wyłączanie Narratora


Właściwości

Identyfikator artykułu: 14234 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia