W jaki sposób zainstalować nowy sprzęt w systemie Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób instalacji sprzętu do używania w systemie Windows. Ten artykuł zawiera następujące tematy:

 • Sterowniki dostarczone przez producenta
 • Instalacja modemów
 • Instalacja drukarek
 • Instalacja stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego
 • Rozwiązywanie problemów z Kreatorem dodawania nowego sprzętu
UWAGA: Jeżeli używasz systemu Windows Millennium Edition (Me), obsługa trybu rzeczywistego jest niedostępna.

Więcej informacji

Sterowniki dostarczone przez producenta

Aby zainstalować sterownik dostarczony przez producenta, wykonaj następujące kroki:

 1. W
  Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę
  Dodaj nowy sprzęt.
 2. W systemie Windows 95 kliknij przycisk Dalej, kliknij przycisk Nie, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  W systemie Windows 98 kliknij przycisk
  Dalej, a następnie kliknij przycisk
  Dalej
  ponownie, aby wyszukać urządzenia typu Plug and Play. Jeżeli instalowane urządzenie nie zostanie odnalezione, kliknij opcję Nie, urządzenie nie znajduje się na liście, kliknij przycisk
  Dalej, kliknij opcję
  Nie, chcę wybrać sprzęt z listy, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.


  UWAGA: Jeżeli system Windows 98 odnajdzie sprzęt w czasie wyszukiwania urządzeń typu Plug and Play, kliknij opcję
  Tak, urządzenie znajduje się na liście, kliknij urządzenie na liście, kliknij przycisk
  Dalej, a następnie kliknij przycisk
  Zakończ. Nie trzeba podawać sterownika dostarczonego przez producenta.
 3. Kliknij typ sprzętu, dla którego instalujesz sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Z dysku.
 5. Wpisz ścieżkę instalowanego sterownika i kliknij przycisk
  OK
  lub kliknij przycisk
  Przeglądaj
  i zlokalizuj sterownik. Należy wpisać lub zlokalizować ścieżkę pliku Oemsetup.inf, dostarczonego przez producenta.
 6. W oknie dialogowym z plikiem .inf kliknij przycisk
  OK. Kliknij przycisk
  OK, aby kontynuować.
 7. Kliknij poprawny sterownik, a następnie kliknij przycisk
  OK.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.
UWAGA: Jeżeli nowy sprzęt jest zgodny ze standardem Plug and Play, należy nacisnąć przycisk Dalej, a następnie kliknąć przycisk
Zakończ.

Instalacja modemów

Aby zainstalować nowy modem, wykonaj następujące kroki:

 1. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Modemy.
 2. Jeżeli jest to pierwszy modem instalowany na komputerze, kreator instalacji nowego modemu zostanie uruchomiony automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, kliknij przycisk Dodaj.
 3. Jeżeli chcesz, aby system Windows wykrył modem, kliknij przycisk
  Dalej. Jeżeli nie, kliknij pole wyboru Nie wykrywaj mojego modemu..., aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na wykrycie modemu przez system Windows, system przeszuka porty szeregowe komputera w celu odnalezienia modemu. Jeżeli zostanie wykryty niepoprawny modem, kliknij przycisk
  Zmień
  i wybierz odpowiedniego producenta i model. Kliknij przycisk
  Dalej, a następnie przejdź do kroku 7.
 5. Jeżeli chcesz ręcznie wybrać modem, kliknij odpowiedniego producenta i model, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 6. Kliknij odpowiedni port komunikacyjny, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Instalacja drukarek

Aby zainstalować nową drukarkę, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk
  Start, wskaż polecenie
  Ustawienia, a następnie kliknij polecenie
  Drukarki.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę
  Dodaj drukarkę, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 3. Kliknij opcję
  Drukarka lokalna
  lub
  Drukarka sieciowa
  stosownie do sytuacji, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.


  Po kliknięciu opcji
  Drukarka sieciowa
  pojawi się monit o ścieżkę sieciową drukarki. Jeżeli nie znasz poprawnej ścieżki, kliknij przycisk
  Przeglądaj
  lub skontaktuj się z administratorem sieci. Kliknij opcję
  Tak
  lub
  Nie
  w obszarze
  Czy drukujesz z programów systemu MS-DOS?, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 4. Kliknij odpowiedniego producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 5. Jeżeli wybierzesz instalację drukarki lokalnej, kliknij poprawny port, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 6. Wpisz nazwę drukarki (lub zaakceptuj nazwę domyślną), a następnie kliknij opcję
  Tak
  lub
  Nie
  w obszarze
  Czy chcesz, aby programy działające w systemie Windows używały tej drukarki jako drukarki domyślnej?. Kliknij przycisk
  Dalej.
 7. Aby wydrukować stronę testową, kliknij przycisk
  Tak. Kliknij przycisk
  Zakończ.

Instalacja stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego

Instalacja nowej stacji dysków, takiej jak stacja dysków CD-ROM lub dysk twardy jest związana z otwarciem obudowy komputera i przełączaniem znajdujących się wewnętrz kabli i przewodów. Dlatego nie należy próbować instalować stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego przed dokładnym zapoznaniem się z tym procesem. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalacji stacji dysków CD-ROM lub dysku twardego, skontaktuj się z producentem urządzenia lub zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do urządzenia.

Rozwiązywanie problemów z Kreatorem dodawania nowego sprzętu

W czasie instalacji nowego sprzętu może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Określona lokalizacja nie zawiera informacji na temat tego sprzętu.

Ten błąd może wystąpić w przypadku wybrania niepoprawnego typu sprzętu lub gdy sterownik jest niezgodny z systemem Windows 95 lub Windows 98.


Jeżeli sterownik jest niezgodny z systemem Windows 95 lub Windows 98, zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi jego instalacji lub skontaktuj się z producentem, aby uzyskać pomoc.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące plików .inf i instalacji sterowników, zapoznaj się z systemem Pomocy systemu Windows lub zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Identyfikator artykułu:
132946
TYTUŁ: How to install Windows 3.1 drivers in Windows 95.


Identyfikator artykułu:
137377 TYTUŁ: Removing Windows 3.1 drivers from Wizard hardware list.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 142984 — ostatni przegląd: 05.01.2011 — zmiana: 1

Opinia