Jak wydłużyć czas zamykania, tak aby usługi zamykały się prawidłowo

Streszczenie

Wersje 3.1 i 3.5 systemu Windows NT umożliwiają wszystkim usługom zamykanie się w czasie 20 sekund. W systemie Windows NT 3.51 i 4.0 nazwa wartości WaitToKillServiceTimeout w Rejestrze pozwala określić czas, który musi odczekać menedżer sterowania usługami, aby wykonać żądanie zamknięcia.


Warunek ten jest spełniony w przypadku programu Internet Security and Acceleration Server: plik buforu wydania dla przedsiębiorstw i wydania standardowego jako części pliku w czasie zamykania może być w pamięci i — jeżeli pliki buforu programu Internet Security and Acceleration Server mają duży rozmiar (wiele gigabajtów) — możliwe jest wystąpienie uszkodzenia tego rodzaju.


Program Internet Security and Acceleration Server ma wbudowany mechanizm służący do odzyskiwania danych, ale można uniknąć takiej sytuacji, zwiększając limit czasu przed zamknięciem w systemie Windows 2000.

Więcej informacji

Aby określić czas oczekiwania, wykonaj następujące czynności:


OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów z systemem, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows NT. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać tego narzędzia na własną odpowiedzialność.

 1. Uruchom Edytora Rejestru (Regedt32.exe) i zlokalizuj następujący podklucz Rejestru w poddrzewie HKEY_LOCAL_MACHINE:

  \SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. W menu
  Edycja
  kliknij polecenie
  Dodaj wartość.
 3. Wprowadź następujące dane:


  Nazwa wartości: WaitToKillServiceTimeout

  Typ danych: REG_SZ

  Ciąg:<W milisekundach; domyślny ciąg to 20 000>


  UWAGA: Nie próbuj wydłużać czasu zamknięcia. Na przykład po utracie zasilania zasilacz awaryjny UPS prawdopodobnie nie będzie mógł dostarczać zapasowego zasilania komputera wystarczająco długo, aby wszystkie usługi zamknęły się prawidłowo, tak jak system operacyjny.
 4. Kliknij przycisk
  OK, a następnie zamknij Edytor Rejestru.
 5. Zamknij, a następnie uruchom ponownie system Windows NT.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 146092 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia