INFO: Plik Mssccprj.scc i jak jest używane


Streszczenie


Podczas pracy z projektu języka Visual Basic w programie Visual SourceSafe, specjalny plik jest tworzony w katalogu roboczym o nazwie Mssccprj.scc. Nigdy nie można dodać tego pliku do programu Visual SourceSafe. To pozostaje w katalogu roboczym i przechowuje ważne informacje używane przez integrację SourceSafe w języku Visual Basic.

Więcej informacji


Na karcie Opcje typów plików w programie Visual SourceSafe Ustawia opcje odnoszące się do typów plików, które są przechowywane w programie Visual SourceSafe. Aby wyświetlić kartę Typy plików, kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia programu Explorer Visual SourceSafe, a następnie kliknij typy plików.

Ta karta jest dostępna opcja tworzenia pliku SCC. Utwórz plik SCC dyktuje, gdy SourceSafe tworzy ten plik. Ustawienie domyolne (*.vbp, *.mak) oznacza, że przy każdym uzyskać lub dodać plik z rozszerzeniem .vbp (plik projektu programu Visual Basic 4.0) lub .mak (używane przez starsze wersje programu Visual Basic), SourceSafe tworzy plik Mssccprj.scc. Ten plik jest bardzo ważne, ponieważ bez niego SourceSafe integracji w programie Visual Basic nie będzie działać prawidłowo.

Jeśli masz problemy z języka Visual Basic Integracja z Visual SourceSafe, upewnij się, że ustawiono opcję Utwórz plik SCC. Również aby odbudować plik Mssccprj.scc, usunąć starej kopii, a następnie odzyskać dostęp do projektu programu Visual Basic. To pozwoli Ci wskazać istniejącego projektu SourceSafe i zostanie wyświetlony komunikat:
Projekt kontroli kodu źródłowego ma już tworzący plik o tej samej nazwie, jak ten, który jest dodawany. Jest to ten sam plik?
Jeśli wybierzesz odpowiedź tak, plik Mssccprj.scc zostaną odbudowane.

Plik Mssccprj.scc jest plikiem tekstowym. Zawiera on informacje, tak jak pokazano poniżej. Nie ma żadnego powodu dla każdego, kto go w i ręcznie wprowadzać zmiany w tym pliku.
SCC = jest to plik kontroli kodu źródłowego

[PROJECT1.VBP]
SCC_Project_Name = "$/ projektu1", BAAAAAAA
SCC_Aux_Path=C:\VSS1CLI,
Jeśli w projekcie języka Visual Basic jest usunięta i zniszczona w programie Visual SourceSafe, SourceSafe nie powoduje automatycznego usunięcia pliku Mssccprj.scc z lokalny katalog roboczy. Spowoduje to pojawienie się niektóre dziwne błędów.

Plik Mssccprj.scc jest używany tylko przez program Visual Basic. Visual C++ i innych środowiskach programistycznych nie należy używać tego pliku w ogóle. Nie można tego pliku znajdującego się w katalogu programu Visual C++. Aby zapobiec wygląd pliku Mssccprj.scc w katalogu programu Visual C++, należy usunąć *.mak z tego pola. (Ta zmiana dokonuje się tylko, jeśli nie należy używać plików .mak Visual Basic 3.0.)