Błąd programu Windows Media Player: C00D11D2

Program Windows Media Player nie może otworzyć pliku.

Rozwiązania do wypróbowania

 • Jeśli plik jest obecnie używany, zamknij go, a następnie spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na serwerze lub w lokalizacji pliku, a następnie spróbuj ponownie.
 • Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na serwerze proxy, a następnie spróbuj ponownie.
 • Jeśli próbujesz zgrać ścieżkę z dysku CD na dysk twardy, upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia w lokalizacji na dysku twardym, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zostanie usunięty, spróbuj zgrać zawartość do innego folderu.
  • Aby zmienić folder, w którym są przechowywane zgrane ścieżki:
   1. Zależnie od używanej wersji programu Windows Media Player: wybierz pozycję Organizuj, a następnie wybierz pozycję Opcje; albo wybierz strzałkę poniżej karty Zgraj a następnie wybierz pozycję Więcej opcji.
   2. Wybierz kartę Zgraj muzykę, a następnie wybierz przycisk Zmień.
   3. Wybierz inny folder do przechowywania plików multimediów cyfrowych, a następnie wybierz przycisk OK.– lub –Wybierz pozycję Utwórz nowy folder, wpisz nazwę nowego folderu, a następnie wybierz przycisk OK.
 • Jeśli próbujesz otworzyć listę odtwarzania przechowywaną na dysku sieciowym (na przykład na dysku twardym zainstalowanym w innym komputerze), a elementy tej listy też są przechowywane na dysku sieciowym, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Za pomocą Eksploratora Windows przenieś elementy listy odtwarzania (pliki, na które wskazuje lista odtwarzania) z dysku sieciowego na dysk lokalny (na przykład dysk twardy zainstalowany w używanym komputerze lub dołączony do niego).
  • Za pomocą programu Windows Media Player utwórz nową listę odtwarzania z tymi samymi elementami, które znajdowały się na starej liście odtwarzania, ale tę nową listę zapisz na dysku lokalnym, a nie na sieciowym.

   Domyślnie listy odtwarzania są przechowywane w folderze Moje listy odtwarzania (My Playlists). Folder Moje listy odtwarzania znajduje się zazwyczaj w tym samym folderze, w którym są przechowywane ścieżki zgrane z dysków CD. Aby zmienić folder przechowywania list odtwarzania, niekiedy trzeba zmienić folder przechowywania zgranych ścieżek (procedurę opisano wcześniej).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 15031 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia