Błąd programu Windows Media Player: C00D1179

Podczas korzystania z programu Windows Media Player wystąpił komunikat o błędzie C00D1179 lub C00D1236, ponieważ nie można było zsynchronizować pliku na urządzeniu. Możliwych przyczyn tego problemu jest wiele i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Oto kilka rozwiązań do wypróbowania.

  • Rozłącz i zresetuj urządzenie. Aby dowiedzieć się, jak zresetować urządzenie, trzeba niekiedy sprawdzić dołączone do niego informacje.
  • W niektórych przypadkach ten błąd występuje przy próbie zsynchronizowania na urządzeniu pliku ukrytego. Można usunąć ten plik z listy synchronizacji lub zmienić jego właściwości, aby przestał być ukryty. Oto jak to zrobić:
    1. W programie Player naciśnij i przytrzymaj plik (lub go kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz polecenie Otwórz lokalizację pliku.
    2. Naciśnij i przytrzymaj plik (lub go kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz pozycję Właściwości.
    3. Wybierz kartę Ogólne, a następnie wyczyść pole wyboru Ukryty.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 15032 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia