Błąd programu Windows Media Player: C00D10BA

Program Windows Media Player nie może odnaleźć pliku. Ten komunikat o błędzie wskazuje zwykle, że link elementu w bibliotece programu Player prowadzący do skojarzonego pliku multimedialnego jest przerwany. Elementy w bibliotece programu Player to linki do plików multimediów cyfrowych przechowywanych na komputerze, dysku sieciowym, wymiennej karcie pamięci, serwerze internetowym lub w innej lokalizacji. Oto możliwe przyczyny przerwania linków:

  • Do biblioteki programu Player dodano link do pliku tymczasowego w internetowej pamięci podręcznej (na przykład do pliku w folderze tymczasowych plików internetowych), a następnie plik usunięto.
  • Do biblioteki programu Player dodano link do pliku multimediów cyfrowych, a następnie plik usunięto.

Rozwiązania do wypróbowania

Naprawienie linku

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli plik został usunięty lub przeniesiony, umieść go z powrotem w pierwotnej lokalizacji.
  • Wyszukaj element w bibliotece programu Player lub w okienku listy, wybierz niebieską ikonę obok elementu, wybierz pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu tego elementu, a następnie odszukaj plik.

Usunięcie linku

Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wyszukaj element w bibliotece programu Player lub w okienku listy, wybierz niebieską ikonę obok elementu, a następnie wybierz pozycję Usuń ten element.
  • Naciśnij i przytrzymaj element (lub go kliknij prawym przyciskiem myszy) w bibliotece programu Player, a następnie wybierz polecenie Usuń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 15034 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia