Błąd programu Windows Media Player: C00D11B1

Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku.

Rozwiązania do wypróbowania

 • Za pomocą usługi Windows Update lub witryny internetowej producenta urządzenia dźwiękowego sprawdź, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik.
 • Za pomocą Menedżera urządzeń sprawdź stan urządzenia dźwiękowego.

Aby sprawdzić stan urządzenia dźwiękowego

 1. Wyszukaj na komputerze Menedżera urządzeń i otwórz go.
 2. Rozwiń węzeł Kontrolery dźwięku, wideo i gier, a następnie odszukaj nazwę urządzenia dźwiękowego.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli urządzenie dźwiękowe jest na liście, ale na jego ikonie jest widoczny czerwony znak X, oznacza to, że urządzenie jest wyłączone. Aby je włączyć, naciśnij i przytrzymaj tę ikonę (lub ją kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz pozycję Włącz.
  • Jeśli urządzenia dźwiękowego nie ma na liście, rozwiń węzeł Inne urządzenia lub Urządzenia systemowe i jeśli na liście jest pozycja Kontroler multimediów audio, naciśnij i przytrzymaj ikonę (lub ją kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wyszukać i zainstalować oprogramowanie sterownika.
  • Jeśli nie możesz odszukać i zainstalować właściwego oprogramowania sterownika, odwiedź witrynę internetową producenta komputera lub urządzenia dźwiękowego, aby uzyskać dodatkową pomoc.
 • Jeśli w komputerze nie zainstalowano urządzenia dźwiękowego, zainstaluj takie urządzenie, a następnie ponownie spróbuj odtworzyć plik. Aby uzyskać szczegóły, odwiedź witrynę internetową producenta komputera lub urządzenia dźwiękowego.
 • Jeśli próbujesz odtworzyć plik w Internecie, spróbuj ponownie później. Być może serwer jest tymczasowo niedostępny lub wystąpił problem z siecią.
 • Jeśli próbujesz odtworzyć plik MP3 zawierający skompresowane nagłówki ID3, utwórz kopię tego pliku, a następnie za pomocą programu do edycji tagów ID3 (producenta innego niż Microsoft) usuń lub zresetuj nagłówki ID3 pliku.

  Nagłówek ID3 to część pliku, w której są przechowywane informacje o albumie utworu (na przykład: nazwa utworu, nazwa wykonawcy, nazwa albumu i gatunek). Te informacje są również nazywane tagami. Po usunięciu nagłówków ID3 plik MP3 powinien być odtwarzany w programie Windows Media Player.

Jeśli to rozwiązanie nie umożliwi rozwiązania problemu, plik może być uszkodzony.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15042 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia