Program Windows Media Player: C00D1199

Program Windows Media Player nie może odtworzyć pliku. Ten błąd może wystąpić z różnych przyczyn.

Rozwiązania do wypróbowania

 • Upewnij się, że typ pliku jest obsługiwany w programie Player. Listę typów plików (formatów) obsługiwanych w programie Windows Media Player można znaleźć w sekcji „Obsługiwane typy plików”.
 • Jeśli dany typ pliku jest obsługiwany w programie Player, upewnij się, że na komputerze zainstalowano koder-dekoder użyty do skompresowania pliku. Niektóre kodery-dekodery nie są obsługiwane w programie Player. Aby uzyskać więcej informacji o koderach-dekoderach, zobacz Kodery-dekodery: często zadawane pytania.
 • Spróbuj zmienić urządzenie wyjściowe audio skojarzone z programem Player.
  • Aby zmienić urządzenie wyjściowe audio:
   1. Wybierz pozycję Organizuj, a następnie pozycję Opcje.
   2. Wybierz kartę Urządzenia, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Głośniki.
   3. W obszarze Wybierz urządzenie audio wybierz inną kartę dźwiękową lub kontroler dźwięku.
 • Jeśli dany typ pliku jest obsługiwany w programie Player, upewnij się, że próbujesz go odtworzyć w sposób obsługiwany w programie Player. Nie możesz na przykład przeciągnąć pliku DVD z rozszerzeniem nazwy pliku vob z dysku DVD na ikonę programu Windows Media Player ani otworzyć pliku vob, wybierając pozycję Otwórz w menu Plik.
 • Jeśli próbujesz odtworzyć plik wieloczęściowy, połącz pliki za pomocą przeglądarki grup dyskusyjnych lub innego programu, a następnie spróbuj ponownie.

Obsługiwane typy plików

Poniższa tabela zawiera listę typów plików (formatów) obsługiwanych w programie Windows Media Player.

Jeśli nie można użyć pliku uwzględnionego w tej tabeli, może on być zakodowany za pomocą kodera-dekodera, który nie jest obsługiwany w programie Windows Media Player.

Typ pliku (format) Rozszerzenie nazwy pliku

Pliki 3GPP

3gp, 3gpp, 3g2 i 3gp2

Pliki audio ADTS (Audio Data Transport Stream)

adts i adt

Pliki audio AU

au i snd

Pliki audio AIFF (Audio Interchange File Format)

aif, aifc i aiff

Pliki AVCHD

m2ts, m2t i mts

Dysk CD audio

cda

Dysk DVD wideo

vob

Plik obrazu JPEG

jpg

Plik animacji Adobe Flash

swf

Program TV nagrany za pomocą programu firmy Microsoft

dvr-ms i wtv

Pliki audio MP3

mp3 i m3u

Pliki wideo MPEG

mpeg, mpg, m1v, mp2, mpa, mpe, mp2v, mpv2, mp4, mp4v, m4v, m4a i mov

Pliki MPEG-2 TS

tts i ts

Pliki audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

mid, midi i rmi

Pliki audio i wideo systemu Windows

avi i wav

Pliki audio i wideo pakietu Windows Media

asf, asx, wax, wm, wma, wmd, wmp, wmv, wmx, wpl i wvx

Plik skórki programu Windows Media Player

wmz

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15043 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia