Aplikacja Czytnik dla systemu Windows: często zadawane pytania


Jak otworzyć plik?
Co zrobić, aby pliki PDF, XPS lub TIFF były domyślnie otwierane w aplikacji Czytnik?
Jak przełączyć się między otwartymi plikami?
Jak wyświetlić dwa pliki obok siebie?
Jak wydrukować plik?
Jak przejść do określonej strony w pliku?
Jak powiększyć lub pomniejszyć widok pliku?
Jak zmienić układ dokumentu?
Jak dodać notatki lub wyróżnić tekst?
Jak skopiować tekst?
Jak zapisać plik?
Jak zamknąć plik?
Jak zamknąć aplikację Czytnik?
Z jakich skrótów klawiaturowych mogę korzystać podczas pracy z aplikacją Czytnik?


Właściwości

Identyfikator artykułu: 15044 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)