Produkty, dla których zakończy się wsparcie w pierwszej połowie 2016 roku

Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia
 

Utworzono: 20 stycznia 2016 r.

Od stycznia 2016 roku na poniższej liście znajdują się niektóre z produktów, dla których w najbliższych 6 miesiącach zakończy się wsparcie. Aby uzyskać pełną listę produktów firmy Microsoft i harmonogramy zasad dotyczących cyklu życia, przeszukaj bazę danych cyklu pomocy technicznej dotyczącej produktów.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej dla danego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę internetową Kontakt z firmą Microsoft.

Wycofywane dodatki Service Pack: Wsparcie dla następujących dodatków Service Pack zostanie zakończone w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i móc korzystać z innych opcji pomocy technicznej, klienci powinni przejść na kolejny dostępny dodatek Service Pack.

 Dodatki Service Pack, dla których wsparcie zostanie zakończoneData wejścia w życie
Dodatek Service Pack 2 dla oprogramowania Microsoft Application Virtualization 5.0 for Remote Desktop Services
Dodatek Service Pack 2 dla oprogramowania Microsoft Application Virtualization 5.0 for Windows Desktops
Dodatek Service Pack 2 dla oprogramowania Microsoft Application Virtualization Hosting 5.0 for Windows Desktops
Windows 8
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N
Windows 8 N
Windows 8 Pro
Windows 8 Pro N
Windows Embedded 8 Industry Enterprise
Windows Embedded 8 Industry Pro
Windows Embedded 8 Pro


12 stycznia 2016 r.
Microsoft Dynamics CRM 2013
Dodatek Service Pack 2 dla programu Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence
Microsoft SQL Server 2014 Developer
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise
Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core
Microsoft SQL Server 2014 Express
Microsoft SQL Server 2014 Standard
Microsoft SQL Server 2014 Web
Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection dla systemu Linux
Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection dla komputerów Mac12 lipca 2016 r.


*UWAGA: Produkty, w przypadku których nie podano konkretnego dodatku Service Pack, odnoszą się do wersji RTM (Release to Manufacturing) lub Service Pack 0 (SP0). Te wersje wygasną, ponieważ dodatek Service Pack 1 został wydany 12 miesięcy lub 24 miesiące przed datą wygaśnięcia wsparcia, zgodnie z zasadami dodatków Service Pack. Aby nadal móc korzystać z pomocy technicznej, zaktualizuj wersję RTM/SP0 do aktualnie obsługiwanego dodatku Service Pack.

Najważniejsze produkty przechodzące z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego: Następujące produkty zostaną objęte wsparciem dodatkowym w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wsparcie dodatkowe trwa minimum 5 lat oraz obejmuje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń, a także płatne aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami i pomoc techniczną. Ponadto firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego.

 Produkty przechodzące ze wsparcia podstawowego na dodatkowe Data wejścia w życie
Microsoft Age of Empires III
Microsoft Age of Empires III: The WarChiefs
Microsoft Age of Empires III: Gold Edition
Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
Microsoft AutoRoute Europe 2013
Microsoft AutoRoute Europe 2013 z lokalizatorem GPS
Microsoft BizTalk Server Branch 2010
Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Microsoft Host Integration Server 2010
Microsoft Lync 2011 dla komputerów Mac
Microsoft MapPoint Europe 2013
Microsoft Sync Framework 2.1


12 stycznia 2016 r.
Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 2.0
Microsoft Fable III dla komputerów PC
Microsoft Lync 2010
Microsoft Lync 2010 Attendant
Microsoft Lync 2010 Attendee
Microsoft Lync 2010 Group Chat
Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
Microsoft Lync Server 2010 Group Chat Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Software Development Kit
Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
Microsoft Math 4.0


12 kwietnia 2016 r.
Microsoft Dynamics Retail Management System Headquarters 2.0  
Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations 2.0

10 lipca 2016 r.
Microsoft Project Server 2010  
Microsoft Dynamics SL 2011
Microsoft SQL Server Compact 4.0
Windows MultiPoint Server 2011 Premium
Windows MultiPoint Server 2011 Standard


12 lipca 2016 r.


Najważniejsze produkty przechodzące do fazy zakończenia wsparcia: Dla następujących produktów wsparcie zakończy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Nie pojawią się żadne aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

 Produkty, dla których wsparcie zakończy sięData wejścia w życie
Business Scorecard Manager 2005  
Microsoft .NET Framework 4
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5.1
Microsoft System Center Data Protection Manager
Windows Automotive 5.0
Windows XP Embedded


12 stycznia 2016 r.
Microsoft .NET Framework 2.0  
Microsoft Customer Care Framework
Microsoft Customer Care Framework 2005
Microsoft Dynamics CRM 3.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
Microsoft SQL Server 2005 Express Edition z usługami Advanced Services Microsoft SQL Server 2005 for Embedded Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-Based Systems
Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
Microsoft Visual J# 2005 Express Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition (licencja dla instytucji akademickich) Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
Microsoft Visual Studio 2005 Team Test Load Agent
Microsoft Visual Studio 2005 Tools dla Microsoft Office System Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition
Windows Embedded for Point of Service
Service Pack 3 for Windows Embedded for Point of Service


12 kwietnia 2016 r.
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Developer Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Enterprise Edition
Microsoft Commerce Server 2007 Standard Edition
Microsoft Connected Services Framework Billing Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Order Handling Standard Business Event 3.0
Microsoft Connected Services Framework Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server 3.0
Microsoft Connected Services Framework Standard Server with Standard Business Events 3.0
Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual J# 2.0
Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server

12 lipca 2016 r.
  

Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.
 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15049 — ostatni przegląd: 26.07.2016 — zmiana: 1

Opinia