Pokazywanie, ukrywanie i zmienianie rozmiaru ikon pulpitu

Poniżej opisano, jak pokazać ikony, ukryć je lub zmienić ich rozmiar w systemie Windows.

Aby pokazać lub ukryć ikony pulpitu

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) pulpit, wskaż pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Pokaż ikony pulpitu , aby dodać lub usunąć znacznik wyboru.


Aby zmienić rozmiar ikon pulpitu 

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) pulpit, wskaż pozycję Widok, a następnie wybierz pozycję Duże ikony, Średnie ikony bądź Małe ikony.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 15058 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia