Błąd programu Windows Media Player: C00D0FD6

Program Windows Media Player został nieprawidłowo zamknięty. Problem mogła spowodować uszkodzona lub niezgodna wtyczka. Jako środek ostrożności wszystkie opcjonalne wtyczki zostały wyłączone.

Rozwiązania do wypróbowania

Rozwiązanie problemów z wtyczkami


 1. Wybierz menu Narzędzia, wskaż pozycję Dodatki typu plug-in, a następnie zaznacz każdą wtyczkę, która ma obok nazwy znacznik wyboru.

  To spowoduje wyłączenie wszystkich opcjonalnych wtyczek. Jeśli menu Narzędzia nie jest widoczne, naciśnij klawisze Ctrl+M, aby wyświetlić pasek menu.
 2. Wybierz menu Narzędzia, wskaż pozycję Dodatki typu plug-in, a następnie zaznacz jedną z wtyczek.

  To spowoduje jej włączenie.
 3. Odtwórz tę samą zawartość, która była odtwarzana, gdy odtwarzacz został nieoczekiwanie zamknięty.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli odtwarzacz jest nieoczekiwanie zamykany, wybierz menu Narzędzia, wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz kartę Dodatki plug-in. Zaznacz dodatek, który został ostatnio włączony, a następnie wybierz pozycję Usuń.
  • Jeśli odtwarzacz nie zostanie nieoczekiwanie zamknięty, włącz kolejną wtyczkę, a następnie wykonuj kroki 3. i 4., aż znajdziesz uszkodzoną lub niezgodną wtyczkę.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15079 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia