Błąd programu Windows Media Player: C00D1163

Został zwrócony błąd spowodowany przez problem z cyfrową ochroną przed kopiowaniem między stacją dysków DVD, dekoderem i kartą wideo.

Czasami można rozwiązać ten problem, aktualizując sterownik urządzenia karty wideo. Oto jak to zrobić:

  • Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje karty wideo w usłudze Windows Update, lub poszukaj zaktualizowanego sterownika w witrynie internetowej producenta karty wideo.

Ogólnie do odtwarzania dysków DVD potrzebna jest stacja dysków DVD-ROM i zgodny programowy lub sprzętowy dekoder DVD na komputerze. W przypadku braku tych składników polecenia i opcje związane z dyskami DVD nie są widoczne w programie Player i nie można odtwarzać dysków DVD.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15080 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia