Włączanie automatycznych aktualizacji aplikacji

Wydawcy aplikacji czasem aktualizują je, aby dodać nowe funkcje lub rozwiązać problemy. Sklep Windows może automatycznie instalować aktualizacje aplikacji.
 

W systemie Windows 10

  1. Na ekranie startowym wybierz pozycję Sklep, aby otworzyć Sklep Windows.
  2. Wybierz menu konta (obok pola wyszukiwania), a następnie wybierz pozycję Ustawienia.
  3. W obszarze Aktualizacje aplikacji ustaw opcję Automatycznie aktualizuj aplikacje na wartość Tak.

W systemach Windows 8.1 i Windows RT 8.1

  1. Na ekranie startowym wybierz pozycję Sklep, aby otworzyć Sklep Windows.
  2. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Ustawienia.
    (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij panel Ustawienia).
  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje aplikacji.
  4. Upewnij się, że dla opcji Automatycznie aktualizuj moje aplikacje jest wybrane ustawienie Tak.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 15081 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia