Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0

Streszczenie

Dodatki Service Pack stanowią sposób dystrybucji aktualizacji produktu Windows NT. Dodatki Service Pack umożliwiają aktualizację produktu oraz rozszerzanie i aktualizowanie zestawu funkcji komputera. Dodatki Service Pack obejmują aktualizacje, systemowe narzędzia administracyjne, sterowniki oraz składniki dodatkowe. Wszystkie one są poręcznie spakowane, aby ułatwić pobieranie. Dodatki Service Pack są kumulacyjne — każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed zainstalowaniem najnowszego dodatku Service Pack nie trzeba instalować wcześniejszego dodatku Service Pack.


Dodatek Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0

Service Pack 6a (SP6a) to najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT 4.0. Aby pobrać ten dodatek Service Pack, kliknij następujące łącze:

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przyczyn wydania dodatku Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

246009 Windows NT 4.0 Service Pack 6a Available

Dodatek Service Pack 6 dla systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition

Service Pack 6 (SP6) to najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition. Aby pobrać ten dodatek Service Pack, kliknij następujące łącze:

Więcej informacji

Listy poprawek do systemu Windows NT 4.0

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 6a dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

241211 Lista usterek usuniętych w dodatku Service Pack 6/6a dla systemu Windows NT 4.0 (część 1)

244690 List of bugs fixed in Windows NT 4.0 Service Pack 6/6a and Terminal Server Edition Service Pack 6 (Part 2)

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 5 dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

225037 List of bugs fixed in Windows NT 4.0 and Terminal Server Edition Service Pack 5 (Part 1)

244974 List of bugs fixed in Windows NT 4.0 and Terminal Server Edition Service Pack 5 (Part 2)

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows NT 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

150734 Lista błędów naprawionych w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows NT 4.0 oraz programu Terminal Server Edition (Część 1)

194834 List of bugs fixed in Windows NT 4.0 and Terminal Server Edition Service Pack 4 (Part 2)

224793 List of bugs fixed in Windows NT 4.0 and Terminal Server Service Pack 4 (Part 3)

Listy poprawek do systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 6 dla systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

258970 List of bugs fixed in Terminal Server Edition Service Pack 6

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 5 dla systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

240331 List of bugs fixed in Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Service Pack 5

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów, które zostały rozwiązane w dodatku Service Pack 4 dla systemu Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

222970 List of bugs fixed in Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Właściwości

Identyfikator artykułu: 152734 — ostatni przegląd: 24.11.2006 — zmiana: 1

Opinia