Pomoc techniczna dotycząca przeznaczonej dla systemu Windows XP usługi firmy Microsoft chroniącej przed złośliwym kodem


Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Firma Microsoft ogłosiła, że do 14 lipca 2015 r. będzie jeszcze udostępniać aktualizacje sygnatur chroniących przed złośliwym kodem i aparatu dla klientów korzystających z systemu Windows XP. W przypadku przedsiębiorstw dotyczy to oprogramowania System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection i Microsoft Intune w systemie Windows XP. W przypadku klientów indywidualnych dotyczy to oprogramowania Microsoft Security Essentials.

  • Nie ma to wpływu na datę zakończenie wsparcia dotyczącego systemu Windows XP. Wsparcie dotyczące systemu Windows XP kończy się 8 kwietnia 2014 r. Po tym dniu nie pojawią się żadne aktualizacje zabezpieczeń, poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.
  • Dzięki udostępnianiu do 14 lipca 2015 r. aktualizacji naszych produktów dla systemu Windows XP chroniących przed złośliwym kodem umożliwiamy klientom, którzy nie wykonali jeszcze migracji, sprawdzenie, czy ich komputery nie są zagrożone, i podjęcie odpowiednich działań.
  • Udostępnianie aktualizacji sygnatur chroniących przed złośliwym kodem i aparatów NIE oznacza, że komputery z systemem Windows XP są całkowicie bezpieczne.  
    • Aktualizacje zabezpieczeń (np. Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS13-095) to aktualizacje systemu operacyjnego Windows XP niwelujące luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez złośliwe oprogramowanie.
    • Sygnatury chroniące przed złośliwym kodem to zestaw właściwości ułatwiających identyfikację złośliwego oprogramowania. Aparat wykorzystuje te sygnatury, aby określić, czy dany plik jest złośliwy, i zablokować wirusa.
    • Aktualizacje chroniące przed złośliwym kodem umożliwiają wykrywanie i blokowanie określonego złośliwego oprogramowania na komputerach z systemem Windows XP. Jednak z uwagi na to, że źródłowa luka w zabezpieczeniach systemu Windows XP nie doczeka się poprawki w postaci nowej aktualizacji zabezpieczeń, nowa odmiana złośliwego oprogramowania atakującego tę lukę może w przyszłości nie zostać wykryta, co pozwoli jej zainfekować komputer.

Komputery z systemem Windows XP nie są w pełni zabezpieczone, nawet jeśli mają sygnatury chroniące przed złośliwym kodem oraz zaktualizowany aparat. Należy zatem przeprowadzić migrację do aktualnego systemu operacyjnego objętego pomocą techniczną, aby otrzymywać regularne aktualizacje zabezpieczeń zapewniające ochronę komputera przed złośliwymi atakami. Produkty chroniące przed złośliwym oprogramowaniem mają ograniczoną skuteczność na komputerze, na którym nie ma kompletu najnowszych aktualizacji zabezpieczeń.

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.