Produkty, dla których wsparcie zakończyło się w pierwszej połowie 2014 roku

Od stycznia 2014 roku na poniższej liście znajdują się niektóre z produktów, dla których w najbliższych 6 miesiącach zakończy się wsparcie. Aby uzyskać pełną listę produktów firmy Microsoft i harmonogramy zasad dotyczących cyklu życia, przeszukaj bazę danych cyklu życia pomocy technicznej dotyczącej produktów.

Jeśli masz pytania dotyczące pomocy technicznej dla danego produktu, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę internetową Kontakt z firmą Microsoft.

Wycofywane dodatki Service Pack: Wsparcie dla następujących dodatków Service Pack zostanie zakończone w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Aby nadal otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń i móc korzystać z innych opcji pomocy technicznej, klienci powinni przejść na kolejny dostępny dodatek Service Pack.

 Wycofywane dodatki Service PackData wejścia w życie 
Dodatek Service Pack 1 dla programu Dynamics C5 2010
Dodatek Service Pack 2 dla programu Dynamics GP 2010
Dodatek Service Pack 1 dla programu Dynamics POS 2009
Wsparcie kończy się 8 lipca 2014 r.
 Dodatek Service Pack 2 dla programu Exchange Server 2010Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
Forefront Identity Manager 2010 R2
Dodatek Service Pack 2 dla programu Forefront Unified Access Gateway 2010
Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
  

Najważniejsze produkty przechodzące z fazy wsparcia podstawowego do fazy wsparcia dodatkowego: Następujące produkty zostaną objęte wsparciem dodatkowym w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wsparcie dodatkowe trwa 5 lat i obejmuje bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń, a także płatną pomoc techniczną w postaci poprawek. Ponadto firma Microsoft nie zaakceptuje próśb o zmiany projektu lub wprowadzenie nowych funkcji podczas trwania fazy wsparcia dodatkowego.

 Produkty przechodzące na wsparcie dodatkowe Data wejścia w życie
BizTalk Server 2009 Branch
BizTalk Server 2009 Developer
BizTalk Server 2009 Enterprise
BizTalk Server 2009 Standard
Wsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
Commerce Server 2009 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Enterprise
Commerce Server 2009 R2 Standard
Wsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
 Dynamics POS 2009Wsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
 Forefront Endpoint Protection 2010Wsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
Forefront Server Security Management ConsoleWsparcie podstawowe kończy się 8 kwietnia 2014 r.
SQL Server 2008 Developer
SQL Server 2008 Enterprise
SQL Server 2008 Express
SQL Server 2008 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Datacenter
SQL Server 2008 R2 Developer
SQL Server 2008 R2 Enterprise
SQL Server 2008 R2 Express
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
SQL Server 2008 R2 Parallel Data Warehouse
SQL Server 2008 R2 Standard
SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
SQL Server 2008 Web
SQL Server 2008 WorkgroupWsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
System Center Configuration Manager 2007
System Center Configuration Manager 2007 R2
System Center Configuration Manager 2007 R3
System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
System Center Essentials 2007
System Center Operations Manager 2007
System Center Operations Manager 2007 R2
System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

Wsparcie podstawowe kończy się 8 lipca 2014 r.
System Center Virtual Machine Manager 2008
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2
Wsparcie podstawowe kończy się 8 kwietnia 2014 r.
Windows Embedded POSReady 2009Wsparcie podstawowe kończy się 8 kwietnia 2014 r.
  


Najważniejsze produkty przechodzące z fazy wsparcia dodatkowego do fazy zakończenia wsparcia: Dla następujących produktów wsparcie zakończy się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Nie pojawią się żadne aktualizacje zabezpieczeń, poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami, bezpłatne lub płatne opcje asystowanej pomocy technicznej ani aktualizacje zawartości technicznej online.

Produkty, dla których wsparcie zakończy sięData wejścia w życie
BizTalk Server 2004 Developer Edition
BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
BizTalk Server 2004 Partner Edition
BizTalk Server 2004 Standard Edition
Wsparcie kończy się 8 lipca 2014 r.
Content Management Server 2002 Enterprise Edition
Content Management Server 2002 Standard Edition
Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Exchange Server 2003 Standard Edition
Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
Office Basic Edition 2003
Office Professional Edition 2003
Office Professional Enterprise Edition 2003
Office Small Business Edition 2003
Office Standard Edition 2003
Office Student and Teacher Edition 2003
Office XP Web Components w pakiecie Office 2003Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
 SharePoint Portal Server 2003Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
 Windows Fundamentals for Legacy PCsWsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
 Windows SharePoint Services 2.0Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.
Windows XP Home Edition
Windows XP Media Center Edition 2004
Windows XP Media Center Edition 2005
Windows XP Professional
Windows XP Professional x64 Edition
Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP Tablet PC Edition 2005Wsparcie kończy 8 kwietnia 2014 r.


Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 15345 — ostatni przegląd: 26.07.2016 — zmiana: 1

Opinia