Odzyskiwanie sektora rozruchowego NTFS na partycjach NTFS

Symptomy

Jeśli wolumin na serwerze lub stacji roboczej jest niedostępny lub program Administrator dysków pokazuje go jako „nieznany”, może być uszkodzony sektor rozruchowy. W tym artykule opisano, jak znaleźć jego kopię przechowywaną przez system NTFS i przywrócić jej poprawną pozycję na dysku.


Należy pamiętać, że muszą być spełnione dwa warunki, aby podane informacje odnosiły się do konkretnego problemu:
 1. Systemem plików musi być NTFS. System FAT aktualnie nie przechowuje kopii sektora rozruchowego.
 2. Musi istnieć możliwość rozruchu komputera pod kontrolą systemu NT.
UWAGA: Jeśli nie można dokonać rozruchu komputera pod kontrolą systemu NT ani przenieść dysku do innego komputera z systemem NT, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base:
121517 : How to recover from a corrupt NTFS bootsector

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy odszukać kopię zapasową sektora rozruchowego i skopiować ją we właściwe miejsce na dysku twardym.

W systemie NT 3.5x druga kopia jest przechowywana w środku woluminu logicznego (Volume middle).

W systemach NT 4.0 oraz Windows 2000 kopia została przeniesiona na koniec woluminu logicznego (Volume end), co wymaga innej techniki. W podanym przykładzie został wykorzystany program Disk Probe (dskprobe.exe) dla systemu NT. Program ten jest dostępny w zestawie NT V4.0 Resource Kit, ale działa także w systemie NT V3.5x z zainstalowanymi odpowiednimi plikami dll.

Uwaga:


Aby zagwarantować pomyślne odzyskanie w wyniku zastosowania opisanych dalej procedur, po sprawdzeniu, że sektor rozruchowy NTFS i jego kopia są poprawne, należy podczas przeglądania sektora zapisać go w pliku, wybierając polecenie „Zapisz jako” w menu Plik i określając ścieżkę oraz nazwę pliku.

Odzyskiwanie sektorów rozruchowych partycji podstawowych


 1. W programie Disk Probe wybierz polecenie DRIVES, Physical Drive. Zaznacz dysk PhysicalDriveX, gdzie X = liczba porządkowa dysku. Można użyć programu Administrator dysków, aby dowiedzieć się, jaka jest liczba porządkowa danego dysku. Na przykład jeśli w systemie są trzy dyski SCSI o identyfikatorach SCSI 1, 3 i 5, Administrator dysków wyświetli je jako dyski 0, 1, 2. Co więcej, w przypadku usunięcia dysku o identyfikatorze SCSI 3, dysk SCSI o identyfikatorze 5 stanie się dyskiem 1 itd.
 2. Kliknij dwukrotnie dysk PhysicalDriveX, który chcesz naprawić. Wyczyść znajdujące się poniżej pole Read Only i kliknij przycisk Set Active. Zwróć uwagę, czy wartość Active Handle została ustawiona na PhysicalDriveX, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Z menu SECTORS wybierz polecenie Read i wstaw 0 do pola STARTING SECTORS oraz 1 do pola Number of Sectors. Kliknij przycisk Read.
 4. W tym momencie jesteś w głównym rekordzie rozruchowym (MBR, Master Boot Record) dysku fizycznego. Potwierdza to tekst ASCII po prawej stronie, który zaczyna się od przesunięcia 8B. Powinien to być tekst „Invalid Partition Table…”. Z menu VIEW wybierz polecenie „Partition Table”. W polu oznaczonym jako „partition table index” użyj paska przewijania, aby wybrać odpowiednią partycję i kliknij ją dwukrotnie. W polu w lewym dolnym rogu zostaną pokazane sektory względne (Relative Sectors). Zanotuj tę wartość (w wierszu poniżej) i wybierz kartę „GO” obok tego pola.

  Zapisz wartość SEKTORA WZGLĘDNEGO __________
 5. Teraz z menu VIEW wybierz polecenie „Bytes”, aby zweryfikować pozycję. W zależności od sposobu uszkodzenia sektora rozruchowego można spróbować zidentyfikować niektóre ciągi ASCII, takie jak NTFS w prawym górnym rogu lub „A disk Read error occurred…”, poczynając od przesunięcia 130. Z menu VIEW wybierz polecenie „NTFS bootsector”. W tym widoku kliknij przycisk „Volume End” w przypadku systemu NT V4.0 lub „Volume Middle” w przypadku systemu NT V3.5x. W ten sposób znajdziesz kopię zapasową sektora rozruchowego. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „incomplete Data Read” lub po przeanalizowaniu kilku bajtów stwierdzisz, że nie jest to kopia zapasowa sektora rozruchowego, uszkodzenie podstawowego sektora rozruchowego spowodowało, że wartość niezbędna do przeskoczenia do kopii zapasowej jest niepoprawna. Przejdź do następnej sekcji, w której opisano, jak odzyskać brakujący lub poważnie uszkodzony sektor rozruchowy. W przeciwnym wypadku przejdź do kroku 6.
 6. Z menu VIEW wybierz polecenie Bytes i sprawdź, czy jest to sektor rozruchowy NTFS. Po weryfikacji z menu SECTORS wybierz polecenie Write, upewnij się, że w oknie dialogowym są pokazane poprawne wartości Handle oraz PhysicalDrive. W polu Starting Sector to write Data wpisz liczbę sektorów względnych zanotowaną w kroku 4, a następnie kliknij przycisk Write it.
 7. Przejdź do menu SECTORS i w polu Relative sector wpisz liczbę z kroku 4, a w polu Number of sectors pozostaw wartość 1. Kliknij przycisk Read. Sprawdź, czy dane zostały zapisane.
 8. Zamknij program Disk Probe i dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Odzyskiwanie kopii zapasowej sektora rozruchowego, gdy brakuje oryginalnej kopii, jest ona poważnie uszkodzona lub zawarte w niej dane są bezużyteczne

Jeśli nie ma sektora rozruchowego lub jest uszkodzony w taki sposób, że informacje w podstawowym sektorze rozruchowym są niepoprawne, co zazwyczaj oznacza, że liczba sektorów jest błędna, wykonaj następujące kroki, aby go odzyskać.
 1. W programie Disk Probe wybierz polecenie DRIVES, Physical Drive. Zaznacz dysk PhysicalDriveX, gdzie X = liczba porządkowa dysku. Użyj programu Administrator dysków, aby dowiedzieć się, jaka jest liczba porządkowa danego dysku.
 2. Kliknij dwukrotnie dysk PhysicalDriveX, który chcesz obejrzeć. Wyczyść znajdujące się poniżej pole Read Only i kliknij przycisk Set Active. Zwróć uwagę, czy wartość Active Handle została ustawiona na PhysicalDriveX, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Z menu SECTORS wybierz polecenie Read i wstaw 0 do pola STARTING SECTORS oraz 1 do pola Number of Sectors. Kliknij przycisk Read.
 4. W tym momencie jesteś w głównym rekordzie rozruchowym (MBR, Master Boot Record) dysku fizycznego. Potwierdza to tekst ASCII po prawej stronie, zaczynający się od przesunięcia 8B. Powinien to być tekst „Invalid Partition Table…”. Z menu VIEW wybierz polecenie „Partition Table”. Wybierz odpowiedni numer partycji.
 5. Potrzebne będą dwie wartości: łączna liczba sektorów (Total Sectors) i sektory względne (Relative sectors). Zanotuj wartość Relative sectors, ponieważ wskazuje miejsce, w którym powinien się znajdować sektor rozruchowy. Aby znaleźć kopię zapasową sektora rozruchowego, wykonaj następujące obliczenia:

  Łączna liczba sektorów: _________
  Sektory względne: _________

  PRZYKŁAD #1: DLA SYSTEMU NT V4.0, W KTÓRYM KOPIA ZAPASOWA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU WOLUMINU:


  Łączna liczba sektorów --> 1062880
  + Sektory względne --> 32 +
  ---------
  1062912
  - Minus jeden sektor --> 1 -
  ---------
  Zapasowy sektor rozruchowy --> 1062911
  PRZYKŁAD #2: DLA SYSTEMU NT V3.5x, W KTÓRYM KOPIA ZAPASOWA ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU WOLUMINU:


  Łączna liczba sektorów --> 1062880
  Podzielona przez 2 --> 531440
  + Sektory względne --> 32 +
  ---------
  Zapasowy sektor rozruchowy --> 531472


 6. Z menu SECTORS wybierz polecenie Read i do pola Starting sector wpisz wartość obliczoną w kroku 5, a do pola Number of sectors wpisz 1. Kliknij przycisk Read. W ten sposób powinien zostać znaleziony zapasowy sektor rozruchowy.
 7. Z menu VIEW wybierz polecenie Bytes i sprawdź, czy jest to sektor rozruchowy NTFS. Po weryfikacji z menu SECTORS wybierz polecenie Write, upewnij się, że w oknie dialogowym są pokazane poprawne wartości Handle i PhysicalDrive. W polu Starting Sector to write Data wpisz liczbę sektorów względnych zapisaną w kroku 5, a następnie kliknij przycisk Write it.
 8. Przejdź do menu SECTORS i w polu Relative sector wpisz liczbę z kroku 5, a w polu Number of sectors pozostaw wartość 1. Kliknij przycisk Read. Sprawdź, czy dane zostały zapisane.
 9. Zamknij program Disk Probe i dokonaj ponownego rozruchu systemu.

Odzyskiwanie sektora rozruchowego partycji rozszerzonej:

 1. W programie Disk Probe wybierz polecenie DRIVES, Physical Drive. Wybierz dysk PhysicalDriveX, gdzie X = liczba porządkowa dysku. Na przykład użyj programu Administrator dysków, aby dowiedzieć się, jaka jest liczba porządkowa danego dysku.
 2. Kliknij dwukrotnie dysk PhysicalDriveX, który chcesz obejrzeć. Wyczyść znajdujące się poniżej pole Read Only i kliknij przycisk Set Active. Zwróć uwagę, czy wartość Active Handle została ustawiona na PhysicalDriveX, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Z menu SECTORS wybierz polecenie Read i wstaw 0 do pola STARTING SECTORS oraz 1 do pola Number of Sectors. Kliknij przycisk Read.
 4. W tym momencie jesteś w głównym rekordzie rozruchowym (MBR, Master Boot Record) dysku fizycznego. Potwierdza to tekst ASCII po prawej stronie, zaczynający się od przesunięcia 8B. Powinien to być tekst „Invalid Partition Table…”. Z menu VIEW wybierz polecenie „Partition Table”. Z menu VIEW wybierz polecenie As Partition Table.
 5. W tym widoku w polu Partition Table Index wybierz partycję zawierającą partycję rozszerzoną. Gdy to zrobisz, w polu System ID powinien się znaleźć wpis „Extended”. Jeśli ta partycja to czwarty dysk logiczny w partycji rozszerzonej, kliknij cztery razy przycisk Next partition. W polu System ID powinien się znaleźć wpis „NTFS”.
 6. W tym momencie w polu Partition Table Index wybierz (kliknij dwukrotnie) partycję zawierającą partycję rozszerzoną. Gdy to zrobisz, w polu System ID powinien się znaleźć wpis „Extended”.

  Teraz przejdź do woluminu logicznego, który wymaga naprawy wewnątrz partycji rozszerzonej. Jeśli uszkodzony wolumin to drugi wolumin partycji, kliknij dwa razy przycisk „Next Partition”. W czasie przełączania woluminów w partycji rozszerzonej pole System ID powinno wskazywać system plików poszczególnych partycji.

  Gdy znajdziesz partycję wymagającą naprawy, zapisz bieżący sektor (z paska tytułu programu Disk Probe), sektor względny oraz łączną liczbę sektorów danego woluminu. Te informacje zostaną użyte do obliczenia lokalizacji kopii zapasowej sektora rozruchowego.

  Bieżący sektor ________________________
  Sektor względny _______________________
  Łączna liczba sektorów _________________________

  Kliknij przycisk Go, aby przejść do sektora rozruchowego uszkodzonego woluminu. Zwróć uwagę, na lokalizację sektora widoczną na pasku tytułu.

  Sektor rozruchowy ___________________________

  Aby sprawdzić, czy widać poprawny sektor, z menu View wybierz polecenie Bytes. Jeśli sektor jest uszkodzony w nieznacznym stopniu, w prawej kolumnie powinien być widoczny tekst błędu zapisany w postaci ASCII. (Jeśli sektor został całkowicie zamazany, nie będzie tego potwierdzenia).

  Zapisz tę lokalizację, aby mieć pod ręką informację, gdzie skopiować kopię zapasową sektora rozruchowego.

  Bieżący sektor __________
  Sektory względne __________
  Łączna liczba sektorów __________
 7. Aby znaleźć kopię zapasową, potrzebne są trzy wartości: sektory względne, łączna liczba sektorów oraz bieżący sektor, zapisane w kroku 6. Wykonaj następujące obliczenia, korzystając z tych wartości:

  PRZYKŁAD #1: DLA SYSTEMU NT V4.0, W KTÓRYM KOPIA ZAPASOWA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU WOLUMINU:


  Bieżący sektor: 819200
  Łączna liczba sektorów: 243680 +
  ======
  1062880
  Sektory względne 32 +
  ======
  1062912
  Minus jeden 1 -
  ======
  Zapasowy sektor rozruchowy 1062911
  PRZYKŁAD #2: DLA SYSTEMU NT V3.5x, W KTÓRYM KOPIA ZAPASOWA ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU WOLUMINU:


  Bieżący sektor: 819200
  + Łączna liczba sektorów 243680 / 2 : 121840 +
  ======
  941040
  + Sektory względne 32 +
  ======
  Zapasowy sektor rozruchowy 941072


 8. Z menu SECTORS wybierz polecenie Read i w pola Starting sector wpisz wartość obliczoną w kroku 7, a w polu Number of sectors wpisz wartość 1. Kliknij przycisk Read. W ten sposób powinien zostać znaleziony zapasowy sektor rozruchowy.
 9. Z menu VIEW wybierz polecenie Bytes i sprawdź, czy jest to sektor rozruchowy NTFS. W prawej kolumnie powinien być widoczny tekst błędu zapisany w postaci ASCII. Jeśli sektor nie wygląda na prawidłowy sektor rozruchowy, nie kontynuuj procedury. Zacznij ją od początku i znajdź poprawny sektor zawierający kopię zapasową sektora rozruchowego.

  Po sprawdzeniu, że jest to kopia zapasowa sektora rozruchowego, zapisz ten sektor w miejscu oryginalnego sektora rozruchowego, które zostało ustalone w kroku 6. Z menu Sectors wybierz polecenie Write. Upewnij się, że w oknie dialogowym są pokazane poprawne wartości Handle oraz PhysicalDrive. W polu Starting Sector wprowadź lokalizację oryginalnego sektora rozruchowego. Kliknij przycisk „Write it”, aby zapisać informacje na dysku.
 10. Przejdź do menu SECTORS i wybierz polecenie Read. W polu Starting sector wpisz lokalizację sektora, do którego została zapisana kopia zapasowa, pozostawiając wartość 1 w polu Number of sectors. Kliknij przycisk Read i sprawdź, czy dane zostały zapisane.
 11. Zamknij program Disk Probe i dokonaj ponownego rozruchu systemu.
Program Norton Diskedit został wytworzony przez firmę Symantec, producenta niezależnego od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tego produktu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 153973 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia