Jak wyłączyć obsługę aktywnej zawartości w programie Internet Explorer

Uwaga: W tym artykule opisano kroki, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z obsługą aktywnej zawartości w programie Internet Explorer. Kroki te prowadzą do wyłączenia obsługi aktywnej zawartości w programie Internet Explorer i należy je traktować jako rozwiązanie tymczasowe do czasu znalezienia właściwego rozwiązania problemu. Wyłączenie obsługi skryptów w programie Internet Explorer będzie miało wpływ na funkcjonalność wielu internetowych witryn sieci Web.

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę kroków, które pomagają rozwiązywać problemy z aktywną zawartością, taką jak skrypty ActiveX, formanty ActiveX i programy Java, w programie Internet Explorer.

Więcej informacji

Jeśli nie można załadować pewnej strony sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer, przyczyną tego problemu może być aktywna zawartość na tej stronie. Aby ustalić, czy tak jest, wykonaj następujące kroki.


Po wykonaniu każdego kroku należy sprawdzić, czy strona sieci Web ładuje się poprawnie. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z administratorem witryny sieci Web w celu zgłoszenia problemu i uzyskania informacji na temat innych metod dostępu do strony sieci Web.

 1. Skonfiguruj program Internet Explorer, tak aby skrypty aktywne nie uruchamiały się automatycznie:


  Internet Explorer 3.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Uruchamianie skryptów formantów ActiveX w obszarze Aktywna zawartość.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, kliknij przycisk Niestandardowa (dla doświadczonych użytkowników), a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
  2. Przewiń listę w dół do sekcji Obsługa skryptów, kliknij opcję Wyłącz w obszarach Wykonywanie skryptów apletów języka Java i Wykonywanie aktywnych skryptów, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  2. W polu Ustawienia przewiń listę w dół do sekcji Obsługa skryptów, a następnie kliknij opcję Wyłącz w obszarach Wykonywanie aktywnych skryptów i Wykonywanie skryptów apletów języka Java.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

   Uwaga
   : W programie Internet Explorer termin „Wykonywanie aktywnych skryptów” lub „Wykonywanie skryptów ActiveX” odnosi się do obsługi skryptów zarówno programu Microsoft JScript, jak i programu Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Po wykonaniu tej procedury zostanie wyłączona obsługa obu typów skryptów.
  Jeśli po wykonaniu tego kroku można załadować stronę sieci Web, przyczyną problemu jest wykonanie aktywnych skryptów znajdujących się na tej stronie sieci Web. Najprawdopodobniej skrypt napisano w sposób niewłaściwy lub znajdują się w nim nieobsługiwane obiekty, właściwości lub elementy.
 2. Skonfiguruj program Internet Explorer, tak aby elementy mające aktywną zawartość, takie jak pionowe neony lub animacje, nie uruchamiały się automatycznie.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Kliknij polecenie Opcje w menu Widok, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włącz formanty ActiveX i dodatki (plug-ins) w obszarze Aktywna zawartość.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, kliknij przycisk Niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
  2. Kliknij opcję Wyłącz w obszarach Pobieranie niepodpisanych formantów Active X, Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne, Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne, Pobieranie podpisanych formantów ActiveX, Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  2. W polu Ustawienia kliknij opcję Wyłącz w obszarach Pobieranie podpisanych formantów ActiveX, Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX, Inicjowanie i wykonywanie skryptów formantów ActiveX nie zaznaczonych jako bezpieczne, Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in i Wykonywanie skryptów formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne.
  3. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  Jeśli po wykonaniu tego kroku można załadować stronę sieci Web, przyczyną problemu jest aktywna zawartość tej strony sieci Web.
 3. Sprawdź, czy wyłączono opcję Włączony kompilator Java JIT:


  Internet Explorer 3.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włączony kompilator Java JIT.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włączony kompilator Java JIT w obszarze Microsoft VM.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Włączony kompilator Java JIT (wymaga ponownego uruchomienia) w obszarze Microsoft VM.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Jeśli przyczyną tego problemu jest program w języku Java znajdujący się na stronie sieci Web, a po wyłączeniu kompilatora Java JIT problem nadal występuje, na pasku stanu programu Internet Explorer powinien się znajdować komunikat z dodatkowymi informacjami o tym problemie. Jeśli komunikat wskazuje, że nie znaleziono konkretnej klasy — plik odpowiedniej klasy może nie istnieć na serwerze zawierającym daną stronę sieci Web lub serwer jest zbyt zajęty.
 4. Skonfiguruj program Internet Explorer, tak aby programy w języku Java nie uruchamiały się automatycznie.


  Internet Explorer 3.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Uruchamianie programów w języku Java w obszarze Aktywna zawartość.
  2. Kliknij przycisk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, kliknij przycisk Niestandardowa, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
  2. Kliknij opcję Wyłącz Java w obszarze Uprawnienia Java w oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczeń, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij ponownie przycisk OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę zawartości sieci Web Internet, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
  2. W polu Ustawienia kliknij opcję Wyłącz Java w obszarze Uprawnienia Java, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
  Jeśli po wykonaniu tego kroku można załadować stronę sieci Web, przyczyną problemu jest jeden lub więcej programów znajdujących się na danej stronie sieci Web.

Dostosowywanie poziomów bezpieczeństwa dotyczących aktywnej zawartości

Podczas gdy typowa aktywna zawartość obecna na stronach sieci Web jest bezpieczna, na niektórych stronach sieci Web znajduje się aktywna zawartość, która może potencjalnie spowodować naruszenie bezpieczeństwa komputera. Na przykład formant ActiveX, który uruchamia się automatycznie podczas ładowania konkretnej strony sieci Web, może zniszczyć dane lub zainfekować komputer wirusem. Aby ułatwić zapobieganie takim sytuacjom, program Internet Explorer korzysta z poziomów bezpieczeństwa dotyczących aktywnej zawartości.


Poniżej opisano poziomy bezpieczeństwa dotyczące aktywnej zawartości, które można ustawić w programie Internet Explorer.


Internet Explorer 3.x:
 • Wysoki (zalecany dla wszystkich użytkowników) Zabezpieczenia chronią użytkownika przed wszelkimi problemami dotyczącymi zabezpieczeń. Zawartość potencjalnie niebezpieczna nie jest uruchamiana, a użytkownik otrzymuje stosowne powiadomienie.
 • Średni (zalecany dla doświadczonych użytkowników i deweloperów) Użytkownik otrzymuje ostrzeżenia o wszelkich problemach z zabezpieczeniami. Decyzja o wyświetleniu lub niewyświetleniu potencjalnie niebezpiecznej zawartości należy do użytkownika.
 • Brak (niezalecany) Całkowity brak ochrony użytkownika przed problemami z zabezpieczeniami. Z tego ustawienia należy korzystać tylko wtedy, gdy ma się pewność, że wszystkie odwiedzane witryny są bezpieczne.
Aby zmodyfikować poziom bezpieczeństwa dotyczący aktywnej zawartości, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje, kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom bezpieczeństwa w obszarze Aktywna zawartość.
 2. Kliknij żądany poziom bezpieczeństwa, a następnie kliknij przycisk OK.
Internet Explorer 4.x:


 • Wysoki (największe bezpieczeństwo) Wyklucza zawartość, która może uszkodzić ten komputer.
 • Średni (większe bezpieczeństwo) Ostrzega przed uruchamianiem potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Niski Nie ostrzega przed uruchamianiem potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Niestandardowy (dla doświadczonych użytkowników) Ustawienia zabezpieczeń wybiera użytkownik.
Aby zmodyfikować poziom bezpieczeństwa dotyczący aktywnej zawartości, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Opcje internetowe i kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. Kliknij strefę i jej żądany poziom zabezpieczeń, a następnie kliknij przycisk OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:

 • Wysoki (największe bezpieczeństwo) Wyklucza zawartość, która może uszkodzić ten komputer.
 • Średni (większe bezpieczeństwo) Ostrzega przed uruchamianiem potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Średnio-niski (taki sam jak Średni) Brak ostrzeżenia przed uruchomieniem potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Niski Minimalne zabezpieczenia i ostrzeżenia przed uruchamianiem potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Poziom niestandardowy (dla doświadczonych użytkowników) Ustawienia zabezpieczeń wybiera użytkownik.
Aby zmodyfikować poziom bezpieczeństwa dotyczący aktywnej zawartości, wykonaj następujące kroki:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 2. W polu Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń wybierz strefę.
 3. W polu Poziom zabezpieczeń dla tej strefy przeciągnij suwak do preferowanego ustawienia lub kliknij przycisk Poziom niestandardowy, aby dostosować ustawienia.
 4. Klikaj przycisk OK, dopóki nie powrócisz do programu Internet Explorer.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
174360 Jak korzystać ze stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154036 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia