Jak rozwiązywać problemy z komunikatami o błędach Identyfikator zdarzenia 9, Identyfikator zdarzenia 11 oraz Identyfikator zdarzenia 15

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:
314093 .
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak rozwiązywać problemy z komunikatami o błędach Identyfikator zdarzenia 9, Identyfikator zdarzenia 11 oraz Identyfikator zdarzenia 15. Następujące komunikaty o identyfikatorze zdarzenia mogą być zapisane w dzienniku systemowym (do wyświetlania dziennika służy Podgląd zdarzeń), przy czym źródłem może być dowolna nazwa kontrolera (na przykład Atdisk, Atapi lub Sparrow).

Komunikat 1
Identyfikator zdarzenia: 9
Źródło: aic78xx
Opis: Urządzenie \Device\ScsiPort0 nie odpowiedziało w określonym czasie.

Komunikat 2
Identyfikator zdarzenia: 11
Źródło: aic78xx
Opis: Sterownik napotkał błąd kontrolera w urządzeniu Device\ScsiPort0.


Komunikat 3
Identyfikator zdarzenia: 15
Źródło: [sterownik miniportu scsi]
Opis: Urządzenie \Device\ScsiPort1 nie jest jeszcze gotowe i nie można do niego uzyskać dostępu. Identyfikator zdarzenia 15 oznacza, że urządzenie nie jest gotowe. Może to być spowodowane problemami z konfiguracją karty hosta SCSI lub innymi problemami. Należy się skontaktować z producentem w celu uzyskania zaktualizowanego oprogramowania układowego, sterownika lub informacji na temat znanych problemów. Może to także oznaczać wadliwe funkcjonowanie urządzenia. Ten błąd występuje na poziomie urządzenia.

W większości wypadków te komunikaty są zapisywane w wyniku problemów z kontrolerem lub, co bardziej prawdopodobne, z urządzeniem podłączonym do stosownego kontrolera. Problemy sprzętowe mogą być związane z kablami niskiej jakości, niewłaściwym zakończeniem lub błędnymi ustawieniami szybkości, długimi czasami zwalniania magistrali SCSI przez urządzenie, wadliwym urządzeniem lub, w rzadkich przypadkach, źle napisanym sterownikiem urządzenia.

Więcej informacji

Poniżej znajdują się wskazówki, jak diagnozować i lokalizować problemy:

 • Należy przeczytać dostarczoną przez producenta dokumentację techniczną kontrolera SCSI w celu określenia wymagań zakończenia. Wiele współczesnych kontrolerów SCSI wymaga aktywnych terminatorów (przynajmniej jedno urządzenie podłączone do magistrali musi podawać zasilanie terminatora). Właściwe zakończenie składa się zarówno z terminatora (opornika), jak i urządzenia podającego do magistrali sygnał w celu zasilania terminatora. Standard SCSI-2 określa, że kontroler musi podawać zasilanie terminatora. Dlatego każdy kontroler, który uchodzi za zgodny ze standardem SCSI-2, prawdopodobnie zapewnia zasilanie terminatora, ale w razie braku pewności należy to sprawdzić. Wiele urządzeń, zwłaszcza dyski, ma opcję zasilania terminatora; jeśli na takim urządzeniu znajduje się zworka oznaczona jako Trmpwr, należy ją zewrzeć.
 • Jeśli podłączone są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne urządzenia SCSI, należy się upewnić, że ostatnie urządzenie w każdym łańcuchu SCSI jest zakończone, natomiast pośrednie urządzenia nie są.
 • Jeśli używany jest tylko jeden łańcuch SCSI (składający się wyłącznie z urządzeń wewnętrznych lub zewnętrznych), należy się upewnić, że ostatnie urządzenie łańcucha SCSI jest zakończone i że sam kontroler SCSI jest również zakończony. Zazwyczaj jest to ustawienie w systemie BIOS.
 • Należy sprawdzić, czy kable SCSI są solidnie podłączone i czy nie są używane kable niskiej jakości. Jeśli występuje długi łańcuch kabli, zawierający zarówno okablowanie wewnętrzne, jak i zewnętrzne, pojawia się ryzyko degradacji sygnału. Wprawdzie specyfikacja SCSI może dopuszczać duże odległości, ale zakłada się w niej, że stosowane są kable wykluczające upływy oraz interferencje, i w rzeczywistości odległość powinna być mniejsza. Kable zewnętrzne o długości 1,80 m należy zastąpić kablami o długości 0,9 m.
 • Należy zwrócić uwagę na czasy zapisania komunikatów o zdarzeniu i stwierdzić, czy są one zbieżne z pewnymi harmonogramami przetwarzania (takimi jak wykonywanie kopii zapasowych) lub z intensywnym wykorzystywaniem dysku. W ten sposób będzie można określić, które urządzenie powoduje występowanie błędów.

  Uwaga: Przyczyną występowania tego typu problemów z dyskami w razie ich intensywnego obciążenia są często powolne mikroprocesory. W środowiskach wielozadaniowych procesor może nie być wystarczająco szybki, aby przetworzyć polecenia we/wy nadchodzące niemal jednocześnie.
 • Należy obniżyć ustawienie szybkości transferu, jeśli przekroczenia limitu czasu są związane ze stacjami taśm — zastosowanie transferu 5 Mb/s zazwyczaj eliminuje przekroczenia limitu czasu.
 • Należy uprościć łańcuch SCSI/IDE, usuwając urządzenia lub przełączając stosowne urządzenie do innego kontrolera. Jeśli problem przeniesie się wraz z urządzeniem, to należy je wymienić.
 • Należy sprawdzić wersję systemu BIOS kontrolera SCSI oraz wersje oprogramowania układowego. Należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania najnowszych wersji. W znajdującej się dalej sekcji, Sprawdzanie numeru modułu oraz wersji oprogramowania układowego, można znaleźć procedurę, jak to zrobić.
 • Należy sprawdzić wersje sterowników urządzeń SCSI. Sterownik SCSI znajduje się w katalogu %Systemroot%\System32\Drivers. Należy poszukać wersji we właściwościach pliku i sprawdzić, czy producent urządzenia SCSI oferuje nowszą wersję.
 • Należy usunąć inne kontrolery mogące powodować problemy związane z rywalizacją o magistralę.
 • Format niskiego poziomu wykonany za pomocą kontrolera SCSI może spowodować zaprzestanie pojawiania się tych komunikatów.
 • Należy użyć urządzenia innej marki lub innego modelu podejrzanego urządzenia.

Sprawdzanie numeru modułu oraz wersji oprogramowania układowego

Numer modelu urządzenia i wersja oprogramowania układowego znajdują się w rejestrze systemu Windows. Aby sprawdzić numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego, należy wykonać następujące czynności.


Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru za pomocą Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Regedt32.exe.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru, gdzie x zmienia się w zależności od numeru urządzenia:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Zwróć uwagę na wartość REG_SZ, aby odczytać numer modelu i wersję oprogramowania układowego. Na przykład poniższa wartość oznacza numer wersji oprogramowania układowego równy 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Zapisz wszystkie numery modeli urządzenia oraz wersje oprogramowania układowego, a następnie skontaktuj się z producentem, aby dowiedzieć się, czy są jakieś znane problemy.
Uwaga: W systemach Windows 2000 oraz Windows Server 2003 można odczytać model i wersję oprogramowania układowego sprzętu w następującej lokalizacji w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów z tymi zdarzeniami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

259237 Troubleshooting event ID 9, 11, and 15 on Cluster servers

Właściwości

Identyfikator artykułu: 154690 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia