Jak używać trybu Kiosk w programie Microsoft Internet Explorer

Streszczenie

Internet Explorer zawiera funkcję trybu Kiosk umożliwiającą uzyskanie dostępu tylko do stron sieci Web. W tym artykule opisano, jak używać funkcję trybu Kiosk w programie Internet Explorer.

Więcej informacji

Po uruchomieniu programu Internet Explorer w trybie Kiosk, pasek tytułu, menu, paski narzędzi i pasek stanu programu Internet Explorer nie są wyświetlane, a program Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran. Pasek zadań systemu Windows 95 nie jest wyświetlany, ale można przełączyć się do innych uruchomionych programów, naciskając kombinację klawiszy ALT+TAB lub CTRL+ALT+DEL. Ponieważ Internet Explorer jest uruchomiony w trybie Pełny ekran, nie ma dostępu do pulpitu systemu Windows 95, dopóki nie wyjdziesz z programu Internet Explorer.

Jak uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk

Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz następujące polecenie w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK:
iexplore -k strona
gdzie strona to adres strony sieci Web, którą chcesz wyświetlić po uruchomieniu programu Internet Explorer. Jeżeli nie określisz strony sieci Web w polu Otwórz, program Internet Explorer otworzy stronę startową. Należy pamiętać, że strona sieci Web, którą określisz, może być stroną sieci Web w Internecie, na komputerze użytkownika lub na innym komputerze w sieci.


Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer z witryną sieci Web firmy Microsoft, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Run, a następnie wpisz polecenie
iexplore -k www.microsoft.com
w polu Otwórz.


Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną w folderze Moje dokumenty na komputerze użytkownika, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
iexplore -k "c:\my documents\example.htm"
w polu Otwórz.


Aby uruchomić program Internet Explorer w trybie Kiosk oraz uruchomić program Internet Explorer ze stroną sieci Web Example.htm zlokalizowaną na innym komputerze w sieci, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
iexplore -k \\
server
\
share
\example.htm
w polu Otwórz, gdzieserverorazshareoznaczają serwer oraz udział, w którym zlokalizowana jest strona sieci Web.

Jak wyjść z programu Internet Explorer

Aby wyjść z programu Internet Explorer uruchomionego w trybie Kiosk, naciśnij kombinację klawiszy ALT+F4. Zauważ, że nie można wyjść z trybu Kiosk bez wyjścia z programu Internet Explorer.

Skróty klawiaturowe trybu Kiosk


Kombinacja klawiszy Funkcja
------------------------------------------------------------------------------
CTRL+A Zaznacz wszystko (edycja)
CTRL+B Organizuj ulubione
CTRL+C Kopiuj (edycja)
CTRL+F Znajdź (na tej stronie)
CTRL+H Pokaż folder Historia
CTRL+L Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji
CTRL+N Nowe okno (otwiera się nie w trybie Kiosk)
CTRL+O Okno dialogowe Otwieranie lokalizacji (to samo co CTRL+L)
CTRL+P Drukuj
CTRL+R Odśwież
CTRL+S Zapisz
CTRL+V Wklej (edycja)
CTRL+W Zamknij (to samo co ALT+F4)
CTRL+X Wytnij (edycja)
ALT+F4 Zamknij
ALT+LEWA STRZAŁKA Wstecz
ALT+PRAWA STRZAŁKA Dalej
ESC Zatrzymaj
F5 Odśwież
Właściwości

Identyfikator artykułu: 154780 — ostatni przegląd: 19.07.2008 — zmiana: 1

Opinia