Opis systemu plików FAT32


UWAGA: Ten artykuł został przedstawiony tylko w celach informacyjnych. Nie zawiera żadnych informacji o rozwiązywaniu problemów. Aby znaleźć informacje dotyczące rozwiązywania problemów, których nie umieszczono w tym artykule, należy ponownie przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base za pomocą słów kluczowych wymienionych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Jak wyszukiwać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base za pomocą słów kluczowych

Streszczenie


W tym artykule opisano system plików FAT32, który jest używany przez systemy Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98 i Windows Millennium Edition (Me).

Więcej informacji


Systemy Windows 95 OSR2, Windows 98 i Windows Me korzystają ze zaktualizowanej wersji systemu plików FAT. Ta zaktualizowana wersja nosi nazwę FAT32. System plików FAT32 zezwala na używanie klastrów o domyślnym rozmiarze zaledwie 4 KB i obsługuje dyski twarde EIDE o pojemności powyżej 2 gigabajtów (GB).

UWAGA: System Microsoft Windows NT 4.0 nie obsługuje systemu plików FAT32.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące obsługiwanych systemów plików w systemie Windows NT 4.0, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
100108 Omówienie systemów plików FAT, HPFS i NTFS

Funkcje systemu FAT32

System plików FAT32 udostępnia następujące ulepszenia w stosunku do poprzednich implementacji systemu plików FAT:
  • System FAT32 obsługuje dyski o pojemności do 2 terabajtów.

    UWAGA: System Microsoft Windows 2000 obsługuje jedynie partycje systemu plików FAT32 o rozmiarze do 32 GB.
  • System plików FAT32 efektywniej wykorzystuje miejsce. Używa mniejszych klastrów (o wielkości 4 KB dla dysków o pojemności do 8 GB), co daje wykorzystanie miejsca na dysku o 10–15% efektywniejsze w porównaniu z dużymi dyskami z systemem plików FAT lub FAT16.
  • System plików FAT32 jest bardziej niezawodny. Może relokować folder główny i użyć kopii zapasowej tablicy alokacji plików zamiast kopii domyślnej. Dodatkowo rekord rozruchowy na dyskach z systemem plików FAT32 jest rozszerzony o kopię zapasową krytycznych struktur danych. Z tego względu dyski z systemem plików FAT32 są mniej wrażliwe na pojedyncze punkty awarii od wcześniejszych dysków z systemem plików FAT16.
  • System plików FAT32 jest bardziej elastyczny. Folder główny na dysku z systemem plików FAT32 to normalny łańcuch klastrów, dlatego może znajdować się w dowolnym miejscu na dysku. Wcześniejsze ograniczenie liczby wpisów folderów głównego już nie obowiązuje. Dodatkowo można wyłączyć tworzenie kopii lustrzanej tablicy alokacji plików, zezwalając, aby aktywna była kopia tablicy alokacji plików inna niż pierwsza. Te funkcje umożliwiają dynamiczne zmienianie rozmiarów partycji systemu plików FAT32. Należy jednak pamiętać, że mimo iż projekt systemu plików FAT32 umożliwia taką operację, nie zostanie ona zaimplementowana przez firmę Microsoft we wstępnej implementacji.

Informacje o zgodności systemu plików FAT32

Aby zachować najwyższą osiągalną zgodność z istniejącymi programami, sieciami i sterownikami urządzeń, system plików FAT32 został zaimplementowany z najniższą możliwą liczbą zmian w stosunku do istniejącej architektury systemu Windows, wewnętrznych struktur danych, interfejsów API (Application Programming Interface) i formatów dysków. Ponieważ jednak do przechowywania wartości klastrów potrzebne są teraz 4 bajty, wiele wewnętrznych i dyskowych struktur danych oraz opublikowanych interfejsów API musiało zostać poprawionych lub rozszerzonych. W niektórych przypadkach istniejące interfejsy API nie będą działać w przypadku dysków z systemem plików FAT32. Jednak na większość programów te zmiany nie będą miały żadnego wpływu. Istniejące narzędzia i sterowniki powinny nadal działać na dyskach z systemem plików FAT32. Jednak sterowniki urządzeń blokowych (np. Aspidisk.sys) oraz narzędzia dyskowe systemu MS-DOS będą musiały zostać poprawione, aby obsługiwały dyski z systemem plików FAT32.

Wszystkie wbudowane narzędzia dyskowe firmy Microsoft (Format, Fdisk, Defrag oraz ScanDisk w wersji dla systemu MS-DOS i Windows) zostały dostosowane do pracy z systemem plików FAT32. Dodatkowo firma Microsoft współpracuje z czołowymi producentami sterowników urządzeń i narzędzi dyskowych przy przystosowywaniu ich produktów do obsługi systemu plików FAT32.

UWAGA: Woluminu z systemem plików FAT32 nie można kompresować za pomocą programu Microsoft DriveSpace lub DriveSpace 3.

Wydajność systemu FAT32

Przejście na system plików FAT32 jest jednym z największych ulepszeń wydajności, które można wprowadzić na komputerze z systemem Windows 98.

Komputery z dwoma systemami operacyjnymi

W tej chwili jedynymi systemami operacyjnymi firmy Microsoft, które mogą uzyskiwać dostęp do woluminów z systemem plików FAT32, są systemy Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000 i Windows Me. System MS-DOS, oryginalna wersja systemu Windows 95 oraz system Windows NT 4.0 nie rozpoznają partycji systemu plików FAT32 i nie mogą być uruchamiane z woluminu z systemem plików FAT32. Do woluminów z systemem plików FAT32 nie można też prawidłowo uzyskiwać dostępu, jeśli komputer został uruchomiony za pomocą innego systemu operacyjnego (np. dysku rozruchowego systemu Windows 95 lub MS-DOS).


Systemy Windows 95 OSR2 i Windows 98 można uruchomić w trybie rzeczywistym (np. w celu uruchomienia gry) i używać woluminów z systemem plików FAT32.

Tworzenie dysków z systemem plików FAT32

W systemach Windows 95 OSR2, Windows 98 i Windows Me po uruchomieniu narzędzia Fdisk na dysku twardym większym niż 512 megabajtów (MB) wyświetlany jest monit o włączenie obsługi dużych dysków. Po udzieleniu odpowiedzi twierdzącej (włączeniu obsługi dużych dysków) każda tworzona partycja większa od 512 MB jest oznaczana jako partycja systemu plików FAT32.

Systemy Windows 98 i Windows Me są także wyposażone w narzędzie konwersji, za pomocą którego można przekonwertować istniejący dysk do systemu plików FAT32. Aby użyć tego narzędzia konwersji, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Konwerter dysku (FAT32).
  2. Kliknij przycisk Dalej.
  3. Kliknij dysk, który chcesz przekonwertować do systemu plików FAT32, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakres pomocy technicznej

Firma Microsoft będzie świadczyć pomoc techniczną dla systemu plików FAT32 w zakresie wolnego od błędów odczytywania i zapisywania plików w trybach rzeczywistym i chronionym. Firma Microsoft świadczy pomoc techniczną dla narzędzi trybu rzeczywistego i chronionego dołączonych do systemu Windows 95.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą starszych programów, których nie można instalować na woluminie z systemem plików FAT32 lub nie można poprawnie zapisywać lub odczytywać plików, należy skontaktować się z producentem pakietu oprogramowania.

UWAGA: Mimo że system plików FAT32 obsługuje dyski twarde o pojemności do 2 terabajtów, na niektórych dyskach może nie być możliwe umieszczenie partycji rozruchowych większych niż 7,8 GB z powodu ograniczeń w interfejsie INT13 systemu BIOS komputera. Aby dowiedzieć się, czy system BIOS komputera obsługuje zaktualizowane rozszerzenia interfejsu INT13, należy skontaktować się z producentem sprzętu.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat systemu plików FAT32, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253774 Często zadawane pytania na temat systemu plików FAT32