Czarny ekran podczas rozruchu

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314503 .

Symptomy

Po ponownym uruchomieniu komputera z procesorem opartym na platformie x86 i systemem Microsoft Windows komputer zatrzymuje się natychmiast po wykonaniu testu POST (Power On Self Test) i wyświetla pusty czarny ekran.

Przyczyna

Uszkodzony jest główny rekord rozruchowy (MBR, Master Boot Record), tabele partycji, sektor rozruchowy lub plik NTLDR.

Rozwiązanie

 1. Utwórz dysk rozruchowy systemu Microsoft Windows w celu uruchomienia komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  119467 How to Create a Bootable Disk for an NTFS or FAT Partition
  Jeśli uruchomienie komputera przebiegnie bez błędów, to uszkodzenia ograniczają się do głównego rekordu rozruchowego (MBR), sektora rozruchowego lub pliku NTLDR. Po uruchomieniu systemu Windows należy bezzwłocznie sporządzić kopie zapasowe wszelkich cennych danych. Korzystając z Administratora dysków, należy upewnić się, że partycje na dysku rozruchowym mają poprawny rozmiar. W przypadku istnienia jakichś nieprawidłowych partycji najlepszym rozwiązaniem jest ponowne ich utworzenie i ponowne sformatowanie odpowiednich dysków, a następnie przywrócenie danych z najnowszej kopii zapasowej sporządzonej na taśmie. Jeśli systemu nie uda się uruchomić z dysku rozruchowego systemu Windows, najprawdopodobniej istnieje konieczność ponownej instalacji systemu Windows i przywrócenia danych z taśmy.
 2. Uruchom najnowsze oprogramowanie do wykrywania wirusów, aby sprawdzić, czy w systemie nie jest obecny żaden wirus. Do tego celu wystarczy użycie oprogramowania antywirusowego dla systemu MS-DOS, nawet jeśli używany jest system plików NTFS. Programy antywirusowe dla systemu MS-DOS można uruchamiać z dyskietki rozruchowej systemu MS-DOS.
 3. Upewnij się, że główny rekord rozruchowy (MBR) jest prawidłowy. Wykonaj rozruch z niezainfekowanego dysku rozruchowego systemu MS-DOS w wersji 5.0 lub nowszej, zawierającego program FDISK. Uruchom następujące polecenie:
  FDISK /MBR

  OSTRZEŻENIE: Jeśli komputer jest zainfekowany wirusem, użycie polecenia FDISK /MBR może uniemożliwić uruchomienie komputera. Przed użyciem polecenia FDISK /MBR należy nabrać całkowitej pewności, że komputer nie jest zainfekowany wirusem. Przed wykonaniem tego kroku zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  166454 Using FDISK /MBR for Troubleshooting Windows NT Boot Problems
 4. Przed wykonaniem tego kroku zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jeśli podstawową partycją rozruchową jest partycja z tabelą alokacji plików (FAT), wykonaj rozruch z dysku MS-DOS, użyj polecenia SYS C: w celu włączenia dla dysku opcji rozruchu w trybie MS-DOS, a następnie wykonaj krok 5 w celu zastąpienia sektora rozruchowego systemu Windows.
 5. Przed wykonaniem tego kroku zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Uruchom Instalatora systemu Windows i wybierz opcję naprawy. Wybierz opcje Sprawdź sektor rozruchowy i Przywróć środowisko startowe. Jeśli sektor rozruchowy na dysku rozruchowym jest uszkodzony, ta operacja powinna go naprawić.
 6. Przed wykonaniem tego kroku zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jeśli system nadal nie może wykonać poprawnego rozruchu, użyj programu Attrib.exe lub Menedżera plików do usunięcia atrybutów pliku z pliku NTLDR, który znajduje się w katalogu głównym partycji systemowej. Skopiuj nowy plik NTLDR z katalogu i386, znajdującego się na dysku CD-ROM z systemem Windows, w celu zastąpienia nim istniejącego pliku NTLDR.
 7. Przed wykonaniem tego kroku zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: W przypadku, gdy uruchamiany jest system Windows, a partycja systemowa jest typu NTFS, być może rozruch systemu uniemożliwia pofragmentowany MFT.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji sektora rozruchowego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  228734 Windows NT Does Not Boot with Highly Fragemented MFT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 155053 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia