Błąd: nie można dodać portu: drukarka już istnieje.


Podsumowanie


Podczas próby utworzenia drukarki LPR w systemie Windows NT może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Windows NT 3.5 x

Nie można dodać portu: drukarka już istnieje.

Windows NT 4.0

Nie można dodać określonego portu. Drukarka już istnieje.

Windows 2000

Nie można dodać określonego portu. Port już istnieje.

Więcej informacji


Adres portu drukarki TCP/IP, który próbujesz utworzyć, został już utworzony, prawdopodobnie z wcześniej utworzonej, a następnie usuniętej drukarki. Adres IP pozostaje w rejestrze w celu uproszczenia dodawania kolejnych drukarek.

Rozwiązanie


Sprawdź, czy port istnieje, zanim spróbujesz dodać port LPR. W systemie Windows NT 3.5 x istniejące porty LPR są wyświetlane w górnej części pola listy "Drukuj do:" w Menedżerze wydruku. W systemie Windows NT 4,0 istniejące porty LPR są wyświetlane w górnej części listy "dostępne porty:" na karcie porty we właściwościach drukarki. W systemie Windows 2000 istniejące porty LPR są wyświetlane w dolnej części listy "Użyj następującego portu:" w kreatorze dodawania drukarki .