Jak sprawdzić plik zrzutu pamięci za pomocą programu Dumpchk.exe

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:
315271 .

Streszczenie

Program Dumpchk jest narzędziem wiersza polecenia pozwalającym sprawdzić, czy plik zrzutu pamięci został utworzony poprawnie. Narzędzie Dumpchk nie wymaga dostępu do symboli.

Narzędzia do debugowania produktów systemu Windows można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:Program Dumpchk znajduje się w następujących lokalizacjach:
  • Dysk CD-ROM z systemem Windows NT 4.0:
    Support\Debug\<Platforma>\Dumpchk.exe
  • Dysk CD-ROM z systemem Windows 2000: Zainstaluj zestaw narzędzi obsługi systemu, uruchamiając program Setup.exe z katalogu Support\Tools na dysku CD-ROM. Narzędzie Dumpchk jest domyślnie instalowane w folderze Program Files\Support Tools.

Więcej informacji

Narzędzie Dumpchk ma następujące opcje wiersza polecenia:


DUMPCHK [opcje] <PlikZrzutu>

-? Wyświetla składnię polecenia.

-p Wyświetla jedynie nagłówek (bez sprawdzania).

-v Określa tryb pełny.

-q Przeprowadza szybki test. Niedostępne w systemie Windows 2000.
Dodatkowe opcje dostępne jedynie w wersji programu Dumpchk.exe dla systemu Windows 2000:


-c Przeprowadza sprawdzanie poprawności zrzutu.

-x Dodatkowe sprawdzenie poprawności pliku. Zajmuje kilka minut.

-e Przeprowadza badanie zrzutu.

-y <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania symboli do badania zrzutu.
Jeśli ścieżka poszukiwania jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane
na dysku CD-ROM.

-b <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania obrazu do badania zrzutu.
Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane
w folderze <SystemRoot>\system32.

-k <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu jądra.

-h <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu warstwy HAL
Narzędzie Dumpchk wyświetla niektóre podstawowe informacje z pliku zrzutu pamięci, a następnie sprawdza wszystkie wirtualne i fizyczne adresy znajdujące się w pliku. Jeśli w pliku zrzutu pamięci wystąpią błędy, to narzędzie Dumpchk zaraportuje je. Poniżej podano przykład wyniku działania polecenia Dumpchk:


Filename . . . . . . .memory.dmp
Signature. . . . . . .PAGE
ValidDump. . . . . . .DUMP
MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
DirectoryTableBase . .0x00030000
PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
PsLoadedModuleList . .0x801463d0
PsActiveProcessHead. .0x801462c8
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000

ExceptionCode. . . . .0x80000003
ExceptionFlags . . . .0x00000001
ExceptionAddress . . .0x80146e1c

NumberOfRuns . . . . .0x3
NumberOfPages. . . . .0x1f5e
Run #1
BasePage . . . . . .0x1
PageCount. . . . . .0x9e
Run #2
BasePage . . . . . .0x100
PageCount. . . . . .0xec0
Run #3
BasePage . . . . . .0x1000
PageCount. . . . . .0x1000


**************
**************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
**************

**************
**************--> Performing a complete check (^C to end)
**************
**************
**************--> Validating all physical addresses
**************
**************
**************--> Validating all virtual addresses
**************
**************
**************--> This dump file is good!
**************
Jeśli w jakiejkolwiek części wyświetlonych poniżej danych wyjściowych wystąpi błąd, to plik zrzutu jest uszkodzony i nie można przeprowadzić analizy.


W tym przykładzie najważniejsze informacje (z punktu widzenia debugowania) są następujące:


MajorVersion . . . . .free system
MinorVersion . . . . .1057
MachineImageType . . .i386
NumberProcessors . . .1
BugCheckCode . . . . .0xc000021a
BugCheckParameter1 . .0xe131d948
BugCheckParameter2 . .0x00000000
BugCheckParameter3 . .0x00000000
BugCheckParameter4 . .0x00000000
Tych informacji można użyć, aby określić, jakiego rodzaju błąd zatrzymania jądra wystąpił i, w pewnym zakresie, jaka była używana wersja systemu Windows.


Informacje przedstawione w tym artykule pochodzą z zestawu Windows NT Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Dumpchk.exe i innych programów użytkowych do debugowania, należy się zapoznać z załącznikiem A znajdującym się w zestawie Windows NT 3.51 Resource Kit Update oraz Update 2.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119490 Checking the Crashdump file for corruption

Właściwości

Identyfikator artykułu: 156280 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia