Jak rozwiązać problem sygnalizowany komunikatem o błędzie STOP 0xC0000218

Symptomy

Na komputerze opartym na systemie Windows wyświetlany jest następujący komunikat STOP:
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000,0x00000000)

UNKNOWN_HARD_ERROR
lub
Stop: 0xc0000218 {Awaria pliku Rejestru}

Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku):

\Katalog_główny_systemu\System32\Config\SYSTEM lub jego dziennika bądź drugiej kopii.

Jest on uszkodzony, nieobecny lub nie można go zapisać.
UWAGA: Parametry w nawiasach są zależne od konfiguracji systemu i mogą być różne za każdym razem.

Przyczyna

Komunikat o błędzie Stop 0xc0000218 oznacza, że nie można pobrać niezbędnego pliku gałęzi Rejestru. Ten komunikat o błędzie może wystąpić, gdy plik jest uszkodzony lub nieobecny. Aby rozwiązać problem, można ponownie zainstalować system operacyjny i przywrócić pliki Rejestru z kopii zapasowej. Pliki Rejestru mogą ulec uszkodzeniu na skutek uszkodzenia dysku twardego lub niektórych innych problemów sprzętowych.


Ten komunikat o błędzie może także wystąpić, jeśli sterownik podczas ładowania do pamięci uszkodził dane rejestru albo gdy w pamięci, do której jest ładowany rejestr, pojawi się błąd parzystości. W tym drugim przypadku należy wyłączyć bufor zewnętrzny i sprawdzić układy pamięci.

Rozwiązanie

Ponieważ Rejestr jest uszkodzony, należy zakończyć każdą z następujących czynności, dopóki problem nie zostanie rozwiązany:
  1. Podczas ładowania systemu Windows naciśnij klawisz SPACJI, gdy pojawi się komunikat „Ostatnia znana dobra konfiguracja”.
  2. Zakończ równoległą instalację i przywróć pliki rejestru z kopii zapasowej na taśmie. Aby to zrobić:
    • Zainstaluj ponownie system Windows w oddzielnym katalogu
    • Przywróć gałęzie Rejestru znajdujące się w podkatalogu %SYSTEMROOT%\System32\Config.
    • Jeśli brak kopii zapasowej na taśmie, kopia zapasowa serwerów sieciowych i produkcyjnych stacji roboczych powinna stanowić niezbędną część każdego działającego systemu produkcyjnego.
    UWAGA: Jeśli system Windows jest przechowywany w partycji FAT, można przywrócić pliki za pomocą innego komputera i przez kopiowanie plików gałęzi Rejestru do powyższego katalogu.

Więcej informacji

Jeśli komunikat o błędzie STOP został spowodowany problemem sprzętowym (na przykład uszkodzone sektory na dysku twardym), dysk może wymagać formatowania na niskim poziomie, ponownego partycjonowania, ponownego formatowania oraz przywrócenia całego systemu z taśmowej kopii zapasowej, w celu usunięcia problemu. Jednakże w najbardziej drastycznym przypadku, gdy komunikat o błędzie STOP został spowodowany fizycznym uszkodzeniem sektora, sektor musi zostać przeniesiony podczas formatowania na niskim poziomie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 156640 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia