Czyszczenie wpisów historii w programie Internet Explorer

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 DOpis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak usunąć znajdujące się w pamięci podręcznej wpisy z listy Historia (lub pola Adres) w programie Internet Explorer.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby usunąć znajdujące się w pamięci podręcznej adresy internetowe, należy wyczyścić folder Historia. Aby to zrobić, użyj odpowiedniej metody:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Zamknij wszystkie uruchomione wystąpienia programu Internet Explorer i wszystkie okna przeglądarki.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę Opcje internetowe.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Wyczyść historię.
 4. Kliknij przycisk Yes, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
Jeśli adresy z pamięci podręcznej nadal będą wyświetlane na liście w polu Adres programu Internet Explorer, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij program Internet Explorer.
 2. Usuń wszystkie wartości z wyjątkiem wartości (Domyślna) z następującego klucza rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
UWAGA: Wartości w tym kluczu rejestru są w postaci Url1, Url2, Url3 i tak dalej. Usunięcie tylko niektórych wartości i pozostawienie wartości, które nie są oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi, spowoduje, że w polu Adres będą wyświetlane tylko niektóre pozycje. Aby temu zapobiec, zmień nazwy pozostałych wartości, aby były oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi.

Internet Explorer 3.0

 1. W programie Internet Explorer kliknij polecenie Opcje w menu Widok.
 2. Kliknij kartę Nawigacja.
 3. Kliknij przycisk Wyczyść historię, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli adresy z pamięci podręcznej nadal są wyświetlane na liście w polu Adres programu Internet Explorer dla systemu Windows 95, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij program Internet Explorer.
 2. Usuń wszystkie wartości z wyjątkiem wartości (Domyślna) z następującego klucza rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
UWAGA: Wartości w tym kluczu rejestru są w postaci Url1, Url2, Url3 i tak dalej. Usunięcie tylko niektórych wartości i pozostawienie wartości, które nie są oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi, spowoduje, że w polu Adres będą wyświetlane tylko niektóre pozycje. Aby temu zapobiec, zmień nazwy pozostałych wartości, aby były oznaczone kolejnymi liczbami naturalnymi.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 157729 — ostatni przegląd: 20.09.2005 — zmiana: 1

Opinia