W jaki sposób sprawdzić, jaka wersja systemu Windows 95/98/Me jest używana

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób identyfikowania następujących informacji dotyczących instalacji systemów Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me):
 • Która wersja systemu Windows jest uruchomiona
 • Czy zainstalowana jest wersja OEM systemu Windows
 • Czy zainstalowana jest międzynarodowa wersja systemu Windows

Więcej informacji

Aby określić, która wersja systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Me jest uruchomiona na danym komputerze:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Zlokalizuj numer wersji pod nagłówkiem System i porównaj go z danymi zawartymi w poniższej tabeli:

  Wydanie Wersja Daty plików
  ------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 handlowa, OEM 4.00.950 7/11/95
  Windows 95 handlowa SP1 4.00.950A 7/11/95-12/31/95
  OEM Service Release 2 4.00.1111* (4.00.950B) 8/24/96
  OEM Service Release 2.1 4.03.1212-1214* (4.00.950B) 8/24/96-8/27/97
  OEM Service Release 2.5 4.03.1214* (4.00.950C) 8/24/96-11/18/97
  Windows 98 handlowa, OEM 4.10.1998 5/11/98
  Windows 98, Security CD 4.10.1998A
  Windows 98 Wydanie drugie 4.10.2222A 4/23/99
  Windows 98 SE Security CD 4.10.2222B
  Windows Me 4.90.3000 6/08/00
  Windows Me Security CD 4.90.3000A

Uwagi:

 • W przypadku pakietów Microsoft Windows 98 System Update i Microsoft Windows 98 Customer Service Pack nie wszystkie pliki są oznaczone sygnaturą wersji wymienioną w powyższej tabeli. Pakiet Windows 98 System Update uwzględniono w pakiecie Windows 98 Customer Service Pack. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  239937 Availability of Microsoft Windows 98 Customer Service Pack
  Aby wyświetlić informacje dotyczące wersji pliku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze Windows, kliknąć polecenie Właściwości w menu skrótów, a następnie kliknąć kartę Wersja. Jeżeli okno właściwości pliku nie zawiera karty Wersja, oznacza to, że nie są dostępne żadne informacje dotyczące wersji danego pliku.
 • Nie wszystkie pliki w systemach Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) i 2.5 (OSR 2.5) mają sygnaturę wersji znajdującą się na liście powyższej tabeli. W przypadku wydań OSR2.1 i OSR2.5 tylko pliki, które zostały tak uaktualnione, aby obsługiwały model sterownika Win32 (WDM) oraz magistralę USB, mogą mieć tę sygnaturę wersji (pozostałe pliki zachowują te same sygnatury wersji, co odpowiednie pliki OSR2).


  Aby wyświetlić informacje dotyczące wersji pliku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik w Eksploratorze Windows, kliknąć polecenie Właściwości w menu skrótów, a następnie kliknąć kartę Wersja. Jeżeli okno właściwości pliku nie zawiera karty Wersja, oznacza to, że nie są dostępne żadne informacje dotyczące wersji danego pliku.
 • Z nielicznymi wyjątkami aktualizacje systemu Windows 95 są dostarczane w wersji 4.00.951 lub nowszej w celu wyróżnienia plików nowszych niż pliki uwzględnione w oryginalnej wersji systemu Windows 95. Aktualizacje wydań systemu Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) zazwyczaj są dostarczane w wersji 4.00.1112 lub nowszej.
 • Do tego samego składnika można zastosować wiele poprawek. Poza rzadkimi wypadkami poprawki są zawsze kumulatywne. Zmiana wprowadzona w danej wersji określonego składnika jest również uwzględniana w nowszych wersjach tego składnika, razem z innymi dodatkowymi zmianami wprowadzanymi w nowszych wersjach. (Na przykład wersja 4.00.952 będzie zawierać zarówno zmianę wprowadzoną w wersji 4.00.951, jak i nową).


  Kumulatywna natura tych zmian w połączeniu ze zwiększonymi numerami wersji oznacza, że, z nielicznymi wyjątkami, zawsze jest jedna „bieżąca” wersja danego składnika, zawierająca wszystkie jego poprawki wprowadzone do tej pory.
 • Jeżeli na danym komputerze jest uruchomiony system Windows 95 OSR 2.1, po wykonaniu powyższych kroków wyświetlany jest numer wersji 4.00.950B (taki sam jak w przypadku wydania OSR2). Aby ustalić, czy uruchomiono wydanie OSR 2.1 systemu, należy sprawdzić, czy na liście zainstalowanych programów, wyświetlanej w narzędziu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, uwzględniono pozycję „Dodatek USB do OSR2” oraz czy plik Ntkern.vxd w folderze Windows\System\Vmm32 ma wersję 4.03.1212.
 • W przypadku uruchomiena wersji OSR 2.5 i odinstalowania Dodatku USB przy użyciu narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, numer wersji na karcie Ogólne w oknie Właściwości systemu zmieni się na 4.00.950b.
 • Jeżeli zainstalowano program używający ułatwień dostępu MSAA (Microsoft Active Accessibility), numer wersji zaktualizowanego pliku User.exe może ulec zmianie na 4.01.0970 lub 4.01.970 z dodaną na końcu spacją lub literą (A, B lub C) odzwierciedlającą oryginalną wersję systemu Windows 95.

Identyfikacja wersji OEM (Original Equipment Manufacturer)

System Windows mógł zostać wstępnie zainstalowany na danym komputerze. Takie instalacje są nazywane instalacjami OEM. Wersja OEM Service Release (na przykład OSR 2) jest zaktualizowaną wersją produktu przeznaczoną dla producentów komputerów (producentów OEM) i służącą do wstępnej instalacji na nowych komputerach. Celem takiego działania jest umożliwienie producentom sprzętu instalacji zintegrowanego systemu Windows zawierającego najnowsze dostępne pojedyncze aktualizacje i obsługującego najnowszy sprzęt wymagający obsługi przez rdzeń systemu operacyjnego.

UWAGA: Wersje OSR wymienione w tym artykule można uzyskać tylko od producenta OEM. Nie można uaktualnić handlowej instalacji systemu Windows 95 (wersja 950) przy użyciu wydania OSR.

Aby ustalić, czy na danym komputerze jest zainstalowana wersja OEM systemu Windows:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Zlokalizuj numer identyfikacyjny produktu pod nagłówkiem „Zarejestrowano dla”. Ten numer zazwyczaj zawiera 20 cyfr. Jeżeli zamiast cyfr 6, 7 i 8 wyświetlane są litery „OEM”, dana wersja systemu Windows jest wersją OEM. Na przykład następujący numer identyfikacyjny produktu wskazuje, że zainstalowana jest wersja OEM:
  12345-OEM-6789098-76543
Użytkownicy korzystający z instalacji OEM systemu Windows powinni kontaktować się z producentem komputera w celu uzyskania ogólnej pomocy technicznej dotyczącej systemu Windows.

Identyfikacja wersji międzynarodowych

Aby ustalić, która wersja językowa systemu Windows 95 lub Windows 98 jest używana:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Znajdź, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Nazwa wpisz winver.exe, a następnie kliknij przycisk Znajdź.
 3. Kliknij zlokalizowany plik prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości w wyświetlonym menu skrótów.
 4. Kliknij kartę Wersja.
 5. W polu Nazwa elementu kliknij pozycję Język. Wersja językowa jest następnie wyświetlana w polu Wartość.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące określonej zawartości wersji OSR lub Service Pack, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

146449 Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Components
143003 Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Updates
148761 Description of Windows 95 OEM Service Release 1
181661 Files Included with the USB Supplement in OSR2.1 and OSR2.5
234762 Description of Windows 98 Second Edition
239937 Availability of Microsoft Windows 98 Customer Service Pack
232972 Contents of the Microsoft Windows 98 System Update
161020 Implementing Windows 95 Updates
Właściwości

Identyfikator artykułu: 158238 — ostatni przegląd: 12.05.2007 — zmiana: 1

Opinia