CHKNTFS.EXE: do czego może służyć

Streszczenie

Narzędzie Chkntfs.exe zostało opracowane przez firmę Microsoft i jest dostępne w systemie Microsoft Windows NT 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 i nowszych wersjach systemu Windows. Zaprojektowano je w celu wyłączania automatycznego uruchamiania polecenia chkdsk na określonych woluminach, gdy system Windows uruchamia się ponownie po nieprawidłowym zamknięciu. Narzędzia Chkntfs można również użyć do usunięcia zaplanowanego uruchomienia polecenia chkdsk dla aktywnego woluminu przy następnym uruchomieniu systemu, jeśli użyto polecenia chkdsk /f.

Więcej informacji

Przy każdym ponownym uruchomieniu systemu Windows jądro wywołuje program Autochk.exe w celu przeskanowania wszystkich woluminów i sprawdzenia odpowiedniego bitu nieprawidłowego zamknięcia systemu. Jeśli bit jest ustawiony, program autochk natychmiast wykonuje polecenie chkdsk /f na tym woluminie. Polecenie CHKDSK /f weryfikuje integralność systemu plików i próbuje naprawić wszelkie problemy z woluminem. O ile uruchomienie programu chkdsk na woluminach po nieprawidłowym zamknięciu jest zawsze zalecane, to mogą zajść jednak pewne sytuacje, w których uruchomienie programu chkdsk po nieprawidłowym zamknięciu systemu jest niemożliwe lub niepraktyczne. W niektórych przypadkach program chkdsk może sprawdzać wolumin kilka godzin lub nawet dni, a nawet zawiesić się. W takich przypadkach lepiej jest odłożyć wykonanie polecenia chkdsk na bardziej odpowiedni moment.

Chkntfs jest narzędziem umożliwiającym administratorowi systemu pominięcie niektórych woluminów przy sprawdzaniu przez program autochk. Narzędzie jest uruchamiane z wiersza polecenia i ma następujące opcje wiersza polecenia:

chkntfs dysk: [...]
chkntfs /d
chkntfs /x dysk: [...]
chkntfs /c dysk: [...]

dysk: Określenie litery dysku.
/D Przywrócenie normalnego zachowanie komputera;
wszystkie dyski są sprawdzane podczas uruchamiania,
natomiast polecenie chkdsk jest uruchamiane tylko
w przypadku nieprawidłowo zamkniętych woluminów. Ta opcja
jest przeciwieństwem opcji /X.
/X Wyłączenie domyślnego sprawdzania dysku podczas uruchamiania.
Wyłączone dyski nie są zapamiętywane między kolejnymi
wywołaniami polecenia.
/C Zaplanowanie uruchomienia polecenia chkdsk przy następnym uruchomieniu systemu,
jeśli ustawiono bit nieprawidłowego zamknięcia woluminu.
Jeśli nie zostaną określone żadne opcje, polecenie chkntfs wyświetli stan bitu nieprawidłowego zamknięcia dla każdego dysku.

Przykłady:

chkntfs /x c: Wyłączenie uruchamiania polecenia chkdsk dla dysku C:.


chkntfs /x d: e: Wyłączenie uruchamiania polecenia chkdsk dla dysków D: i E:.

Polecenia chkntfs /x nie kumulują się, polecenie zastępuje poprzednie ustanowione wyłączenia dysków. W powyższym przykładzie polecenie chkntfs powoduje wyłączenie sprawdzania przez program chkdsk dysków D i E, dysk C nie jest sprawdzany pod względem bitu nieprawidłowego zamknięcia.

Zasada działania narzędzia chkntfs polega na modyfikacji wartości BootExcecute w rejestrze systemu. Wartość BootExecute znajduje się w następującym kluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\Session Manager
Wartość domyślna to:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
Polecenie chkntfs /x dodaje parametr /k przed gwiazdką. Parametr /k wyłącza woluminy ze sprawdzania pod względem bitu nieprawidłowego zamknięcia.


Na przykład polecenie

chkntfs /x D:

zmodyfikuje wpis rejestru do postaci autocheck autochk /k:d *

Polecenie chkdsk /f planuje uruchomienie siebie przy następnym rozruchu komputera, ustawiając na dysku bit nieprawidłowego zamknięcia. Polecenie chkdsk /x wyłącza sprawdzanie tego bitu. Polecenie chkdsk /f nigdy nie może być uruchamiane na woluminach z wyłączonym sprawdzaniem bitu nieprawidłowego zamknięcia za pomocą polecenia chkntfs.

Aby uruchomić polecenie chkdsk /f dla dysku, który został wyłączony za pomocą narzędzia chkntfs, należy skorzystać z opcji chkntfs /d w celu przywrócenia systemu do normalnego stanu lub dokonać edycji wartości BootExecute w rejestrze i usunąć odpowiednią literę dysku z parametru /k.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Opcje /f /r polecenia chkdsk umożliwiają sprawdzanie woluminów pod kątem błędów systemu plików i uszkodzonych sektorów na dysku fizycznym. Za pomocą opcji /f /r polecenie chkdsk planuje swoje uruchomienie przy następnym ponownym uruchomieniu systemu, dodając wpis do wartości BootExecute. Na przykład polecenie

chkdsk c: /f /r

dodaje następujący wpis do wartości BootExecute:

autocheck autochk /r \??\C:
Ponieważ ten wpis jest fizycznie umieszczany w rejestrze, na polecenie chkdsk /f /r nie ma wpływu żadne polecenie chkntfs. Jedynym sposobem wyłączenia polecenia chkdsk /f /r jest usunięcie wiersza z wartości BootExecute, która odwołuje się do tego polecenia.

Narzędzie Chkntfs.exe traktuje wszystkie dyski jako lokalne dla węzła. Dotyczy to również fizycznych zasobów dyskowych programu Microsoft Cluster Server (MSCS) w udostępnionej macierzy dysków. Korzystając z programu Chkntfs.exe do wyłączania udostępnionych dysków w grupie, należy uruchomić polecenie wyłączające dla każdego z węzłów. Należy tak postąpić, aby zapewnić prawidłowe wpisy do rejestru na każdym węźle. Polecenie można uruchomić tylko dla udostępnionych dysków danego węzła. Jeśli węzeł nie ma fizycznego zasobu dyskowego, zostanie zwrócony błąd.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 160963 — ostatni przegląd: 08.01.2014 — zmiana: 1

Opinia