Sufiksy nazw NetBIOS (szesnasty znak nazwy NetBIOS)

Streszczenie

W konwencji nazewnictwa NetBIOS dozwolonych jest 16 znaków w nazwie NetBIOS. Firma Microsoft ograniczyła jednak długość nazw NetBIOS do 15 znaków i wykorzystuje szesnasty znak jako sufiks nazwy NetBIOS.

Więcej informacji

Każda nazwa NetBIOS ma 16 znaków długości. Sufiks nazwy NetBIOS to szesnasty znak szesnastoznakowej nazwy NetBIOS. Sufiks NetBIOS jest przez oprogramowanie Microsoft Networking wykorzystywane do identyfikacji funkcji zainstalowanych w zarejestrowanym urządzeniu.

W poniższej tabeli podany sufiksy nazw NetBIOS wykorzystywane przez system Microsoft Windows NT. Sufiksy są podane w formacie szesnastkowym, ponieważ wiele z nich można drukować tylko w tej postaci.

Nazwa Numer(szesnastkowo) Typ Użycie
--------------------------------------------------------------------------
<nazwa_komputera> 00 U Usługa Stacja robocza
<nazwa_komputera> 01 U Usługa Posłaniec
<\\--__MSBROWSE__> 01 G Przeglądarka główna
<nazwa_komputera> 03 U Usługa Posłaniec
<nazwa_komputera> 06 U Usługa serwera RAS
<nazwa_komputera> 1F U Usługa NetDDE
<nazwa_komputera> 20 U Usługa Serwer plików
<nazwa_komputera> 21 U Usługa klienta RAS
<nazwa_komputera> 22 U Wymiana danych programu Microsoft Exchange (łącznik MSMail)
<nazwa_komputera> 23 U Magazyn programu Microsoft Exchange
<nazwa_komputera> 24 U Katalog programu Microsoft Exchange
<nazwa_komputera> 30 U Usługa serwera udostępniania modemów
<nazwa_komputera> 31 U Usługa klienta udostępniania modemów
<nazwa_komputera> 43 U Zdalne sterowanie klientami programu SMS
<nazwa_komputera> 44 U Narzędzie zdalnego sterowania administratorami programu SMS
<nazwa_komputera> 45 U Zdalna rozmowa z klientami programu SMS
<nazwa_komputera> 46 U Zdalny transfer do klientów programu SMS
<nazwa_komputera> 4C U Usługa DEC Pathworks TCPIP w systemie Windows NT
<nazwa_komputera> 42 U Program mccaffee anti-virus
<nazwa_komputera> 52 U Usługa DEC Pathworks TCPIP w systemie Windows NT
<nazwa_komputera> 87 U Microsoft Exchange MTA
<nazwa_komputera> 6A U Microsoft Exchange IMC
<nazwa_komputera> BE U Agent monitora sieci
<nazwa_komputera> BF U Aplikacja monitora sieci
<nazwa_użytkownika> 03 U Usługa Posłaniec
<domena> 00 G Nazwa domeny
<domena> 1B U Nadrzędna przeglądarka domeny
<domena> 1C G Kontrolery domen
<domena> 1D U Przeglądarka główna
<domena> 1E G Wybór usługi przeglądarki
<INet~Services> 1C G IIS
<IS~nazwa_komputera> 00 U IIS
<nazwa_komputera> [2B] U Usługa serwera programu Lotus Notes
IRISMULTICAST [2F] G Lotus Notes
IRISNAMESERVER [33] G Lotus Notes
Forte_$ND800ZA [20] U DCA Usługa serwera bramy IrmaLan

Typy nazw NetBIOS odpowiadają funkcjom rejestracji.


Unikatowa (U): Do nazwy może być przypisany tylko jeden adres IP. Może się wydawać, że w jednym urządzeniu sieciowym jest zarejestrowanych wiele wystąpień jednej nazwy. Sufiks może być jedynym unikatowym znakiem w nazwie.


Grupa (G): Normalna grupa; może istnieć jedna nazwa z wieloma adresami IP. Usługa WINS odpowiada na kwerendę nazwy grupy ograniczonym adresem emisji (255.255.255.255). Ponieważ routery blokują transmisję tych adresów, do obsługiwania komunikacji między podsieciami została zaprojektowana grupa internetowa.

Wieloadresowa (M): Nazwa jest unikatowa, ale w związku z tym, że na jednym komputerze jest wiele interfejsów sieciowych, ta konfiguracja jest niezbędna, aby rejestracja była dozwolona. Maksymalna liczba adresów wynosi 25.

Grupa internetowa (I): Specjalna konfiguracja nazwy grupy służącej do zarządzania nazwami domen systemu Windows NT.


Nazwa domeny (D): Nowa konfiguracja w systemie Windows NT 4.0.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z następującym artykułem z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 119495
TYTUŁ : List of Names Registered with WINS Service


IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 154608
TYTUŁ : NETBIOS Node Status Query Returns First Instance of Unique Name

Właściwości

Identyfikator artykułu: 163409 — ostatni przegląd: 24.08.2006 — zmiana: 1

Opinia