Jak dodać lub usunąć Aktualizację pulpitu Windows

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Składnik Aktualizacja pulpitu Windows dostępny w programie Explorer 4.0, 4.01, 4.01 z dodatkiem Service Pack 1, 4.01 z dodatkiem Service Pack 2 oraz w systemie Microsoft Windows 98 zawiera następujące rozszerzenia klasycznej powłoki systemu Windows:


 • Pulpit Active Desktop.
 • Oddzielny, dostosowywany eksplorator z widokiem sieci Web.
 • Menu Start i pasek zadań zintegrowane z siecią Web.
 • Otwieranie elementów przez jednokrotne (a nie dwukrotne) kliknięcie, wskazywanie elementów w celu ich zaznaczenia.
W tym artykule opisano sposób dodawania lub usuwania składnika Aktualizacja pulpitu Windows z programu Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 z dodatkiem Service Pack 1 lub 4.01 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows 95 i Windows NT 4.0.

UWAGA: Składnika Aktualizacja pulpitu Windows nie można usunąć z systemów Windows 98, Microsoft Windows 98 Wydanie drugie, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ani Microsoft Windows 2000, ponieważ jest on zintegrowaną częścią tych systemów operacyjnych.


WAŻNE: W przypadku używania programu Internet Explorer 5 lub nowszego na komputerze z systemem Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows NT 4.0 bez składnika Aktualizacja pulpitu Windows dostępnego w programie Internet Explorer 4.0, przed wykonaniem kroków dodawania lub usuwania tego składnika opisanych w tym artykule trzeba odinstalować program Internet Explorer 5 lub nowszy. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odinstalowywania programu Internet Explorer 5 lub nowszego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

217344 Jak odinstalować program Internet Explorer 5
293907 How to Uninstall Internet Explorer 6.0
Jeżeli nie można odinstalować programu Internet Explorer 5 lub nowszego, zobacz uwagę poniżej, aby uzyskać informacje dotyczące dodawania składnika Aktualizacja pulpitu Windows. Odinstalowanie tego programu może być niemożliwe na przykład wtedy, gdy zostały usunięte informacja o kopii zapasowej lub odinstalowywaniu.

UWAGA: Mimo że składnik Aktualizacja pulpitu Windows nie jest częścią programu Internet Explorer 5 lub nowszego, administratorzy firmowi mogą go dołączać do dostosowanego programu w wymienionych wersjach za pomocą zestawu IEAK (Internet Explorer Administration Kit). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zestawu IEAK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Dodawanie składnika Aktualizacja pulpitu Windows

Aby dodać składnik Aktualizacja pulpitu Windows, trzeba zainstalować lub ponownie zainstalować program Internet Explorer 4.x i podczas instalacji kliknąć przycisk Tak, gdy pojawi się monit o zainstalowanie składników Aktualizacji pulpitu Windows. Wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie plik Ie4setup.exe w lokalizacji ścieżka\Folder instalacyjny programu Internet Explorer 4.0 (gdzie ścieżka jest pełną ścieżką do folderu instalacyjnego programu Internet Explorer 4.x).
 2. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit o zainstalowanie składników Aktualizacji pulpitu Windows.
 3. Jeżeli pojawi się monit o wybranie opcji Uaktualnij tylko nowe elementy lub Ponownie zainstaluj wszystkie składniki, kliknij opcję Uaktualnij tylko nowe elementy, kliknij przycisk OK, a następnie kontynuuj korzystanie z Aktywnego Instalatora.
UWAGA: Podczas instalacji programu Internet Explorer 4.x monit o zainstalowanie składnika Aktualizacja pulpitu Windows nie zostanie wyświetlony, jeżeli wystąpi jedna z następujących sytuacji:


 • Jest instalowana pobrana kopia programu Internet Explorer 4.0 z folderu na lokalnym dysku twardym lub udziału sieciowego oraz zapadła decyzja o niepobieraniu składników Aktualizacji pulpitu Windows.
 • Składnik Aktualizacja pulpitu Windows jest już zainstalowany i program Internet Explorer 4.x jest ponownie instalowany.
WAŻNE: Program Internet Explorer 4.x nie jest już dostępny do pobrania w witrynach firmy Microsoft w sieci Web. W wyniku tego składnika Aktualizacja pulpitu Windows nie można już dodać przez otwarcie narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania, kliknięcie pozycji Microsoft Internet Explorer 4.0, przycisku Dodaj/Usuń, a następnie opcji Dodaj składnik Aktualizacja pulpitu Windows z witryny sieci Web. To spowoduje otwarcie następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web lub wyświetlenie przez witrynę komunikatu „Nie można odnaleźć strony:
Składnika Aktualizacja pulpitu Windows nie można zainstalować z tej witryny sieci Web”.

Usuwanie składnika Aktualizacja pulpitu Windows

Aby usunąć składnik Aktualizacja pulpitu Windows, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij kartę Instalowanie/Odinstalowywanie, na liście zainstalowanych programów kliknij pozycję Microsoft Internet Explorer 4.0, a następnie kliknij przycisk Dodaj/Usuń.
 3. Kliknij opcję Usuń składnik Aktualizacja pulpitu Windows, ale pozostaw przeglądarkę Internet Explorer 4.0, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Jeżeli w Koszu znajdują się jakiekolwiek pliki, pojawi się następujący komunikat o błędzie:

  Program Internet Explorer 4.0 zmodyfikował format Kosza.


  Jeśli chcesz zatrzymać elementy, które są obecnie w Koszu, otwórz Kosz i przenieś elementy w inne miejsce.


  Aby trwale usunąć z Kosza wszystkie elementy i kontynuować, kliknij przycisk OK.
  Kliknij przycisk OK, jeżeli masz pewność, że w Koszu nie ma już plików, które chcesz przywrócić.
Program Internet Explorer spróbuje zamknąć wszystkie programy i ponownie skonfigurować komputer, aby działał bez składnika Aktualizacja pulpitu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 165695 — ostatni przegląd: 23.04.2007 — zmiana: 1

Opinia