Jak utworzyć rozruchowy dysk CD według specyfikacji El Torito

Streszczenie

Artykuł ten powstał częściowo na podstawie specyfikacji formatu El Torito rozruchowego dysku CD w wersji 1.0 opracowanej przez firmy Phoenix Technologies i IBM oraz dokumentacji „Constructing a Bootable CD” (Tworzenie rozruchowego dysku CD) w wersji 0.5 firmy Phoenix Technologies. Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji El Torito można znaleźć w wyżej wymienionych dokumentach.

Co to jest El Torito?

El Torito to specyfikacja rozruchowego dysku CD napisana przez firmy Phoenix Technologies i IBM. Umożliwia ona utworzenie dysku CD w postaci obrazu dysku twardego lub dyskietki. Po utworzeniu obrazu dysku twardego dysk CD będzie uruchamiany jako dysk C i wszystkie litery dysków twardych zostaną przesunięte o jedną do góry. Podczas uruchomienia obrazu dyskietki dysk CD będzie identyfikowany jako stacja A. Oryginalna stacja A stanie się stacją B, a oryginalna stacja B będzie niedostępna.

Co jest potrzebne do korzystania z rozruchowego dysku CD?

System BIOS musi mieć możliwość obsługi dysku rozruchowego CD. Jeżeli ją ma, to dołączona do systemu stacja EIDE (ATAPI) CD-ROM powinna dokonać rozruchu z dysków CD.


Jeżeli stacja dysków CD-ROM jest stacją SCSI, to system BIOS urządzeń SCSI obsługuje również rozruchowe dyski CD.


Zauważ, że ustawienie niektórych systemów BIOS może sterować kolejnością rozruchu stacji A, C oraz stacji CD-ROM. Niektóre systemy obsługują jednak rozruchowe dyski CD, chociaż nie ma takiego wskazania. Mogą one także umożliwiać zmianę priorytetu rozruchu z dyskietki i twardego dysku, ale nie zezwalać na rozruch z dysku CD, choć system może obsługiwać tę funkcję. W przypadku takich systemów pierwszeństwo zawsze ma rozruchowy dysk CD, z którego jest uruchamiany system.

Co można zrobić za pomocą rozruchowego dysku CD?

Wszystkie elementy, które można uruchomić z dysku twardego lub dyskietki można również uruchomić z dysku CD. Występuje jeden wyjątek: ponieważ dysk CD jest tylko do odczytu, program nie może próbować zapisywać na nim danych, gdyż zakończy się to niepowodzeniem.

Więcej informacji

Elementy potrzebne do utworzenia rozruchowego dysku CD:
 • Pusty dysk twardy o pojemności mniejszej niż 650 MB LUB dyskietka.


  Na dysku CD powstanie dokładna kopia dysku twardego. Oznacza to, ponieważ pojemność dysku CD wynosi 650 MB, że wymagany jest mniejszy dysk twardy, który zmieści się na dysku CD. Zauważ, że utworzenie partycji twardego dysku nie jest tak wydajne, jak utworzenie obrazu dysku fizycznego.


  Dysk twardy powinien zawierać wyłącznie dane, które mają być umieszczone na dysku CD.


  Zamiast dysku twardego można użyć nośników wymiennych. Bardzo dobrze nadają się do tego niektóre dyski optyczne.


  Chcąc utworzyć obraz dyskietki, zamiast pustego dysku twardego należy użyć dyskietki.
 • Inny dysk, na którym jest co najmniej dwukrotnie więcej miejsca niż na powyższym dysku. lub


 • lub Dwa dodatkowe dyski. Na każdym z nich powinno być co najmniej tyle wolnego miejsca, co na dyskach wymienionych powyżej.


  Oto wyjaśnienie powyższych informacji: najpierw będzie utworzony obraz wszystkich bitów pierwszego dysku, a następnie z tego obrazu zostanie utworzony plik ISO. W ten sposób jeden dysk będzie zawierał oryginalne pliki, miejsce potrzebne do utworzenia obrazu oraz tę samą ilość miejsca na plik ISO.


  Do tworzenia obrazu dyskietki potrzeba tylko kilku megabajtów wolnego miejsca. Jeżeli konfiguracja jest prawidłowa, to znaczy zgodna z poniższym opisem, to na pozostałej części dysku mogą znajdować się sterowniki załadowane z obrazu dyskietki. Z tego powodu, a także ze względu na znacznie zmniejszone wymagania systemowe, o wiele łatwiej utworzyć obraz dyskietki.
 • lub Autorski pakiet do dysków CD umożliwia tworzenie rzeczywistego pliku obrazu ISO. Przykładem może być pakiet Adaptec EZ-CD Pro. Pakiety, takie jak Corel CD Creator (teraz Adaptec CD Creator) NIE pozwalają na tworzenie rzeczywistych obrazów ISO, więc nie nadają się do tworzenia rozruchowych dysków CD.
 • lub Program narzędziowy umożliwiający edytowanie dysku na poziomie bajtów. Instrukcje zawarte w tym artykule zakładają użycie programu Norton Utilities Diskedit firmy Symantec.

Kroki prowadzące do utworzenia rozruchowego dysku CD

Zauważ, że poniższe kroki prowadzą do utworzenia obrazu dysku twardego. Aby zmienić to założenie i utworzyć obraz dyskietki, potrzebny jest jeden bajt. Konieczną zmianę opisano w kroku 12 procedury.


Poniżej znajduje się kilka porad dotyczących pracy z programem Norton Diskedit, ponieważ w instrukcji założono, że będzie on używany:
 • Klawisz HOME przenosi na początek pliku.
 • Aby wyszukać, z menu Tools wybierz polecenie Find lub naciśnij klawisze CTRL+S. Aby odszukać następne wystąpienie tego samego elementu, wybierz polecenie Find Again z menu Tools lub naciśnij klawisze CTRL+G.
 • Aby przenieść kursor ze strony edycji szesnastkowej na stronę tekstową lub odwrotnie, naciśnij klawisz TAB.
Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć rozruchowy dysk CD:
 1. Odpowiednio przygotuj dysk twardy lub dyskietkę. Zorganizuj wszystkie pliki i katalogi zgodnie z wymaganiami.
 2. Upewnij się, że na dysku twardym zainstalowano rozruchowy system operacyjny i oznaczono partycję jako aktywną. Koniecznie należy dokonać rozruchu za pomocą tego dysku, aby upewnić się, że jego zachowanie jest zgodne z oczekiwaniami. Po przeniesieniu go na dysk CD nie można go modyfikować bez utworzenia innego dysku CD. Dlatego zalecamy, aby uważnie przetestować dysk przed zapisaniem go na dysku CD.
 3. Użyj programu Norton Diskedit (lub podobnej aplikacji), aby skopiować zawartość dysku twardego do pliku. W programie Norton Diskedit wykonaj następujące kroki:


  1. Wybierz polecenie Object, a następnie polecenie Physical Disk. Wybierz dysk twardy, którego obraz chcesz utworzyć.
  2. Wybierz menu Tools, a następnie polecenie Write.
  3. Wybierz polecenie Write to a File.
  4. Zapisz plik jako plik Osboot.img.
  UWAGA: Proces zapisywania może trwać długo.
 4. Utwórz plik o nazwie Bootcat.bin o dokładnym rozmiarze 2 048 bajtów. Ten plik będzie używany jako symulacja katalogu rozruchowego. Można go utworzyć w prosty sposób, otwierając program do edycji systemu MS-DOS lub program Notatnik w systemie Windows i wpisując dowolne znaki do momentu uzyskania pliku o rozmiarze 2 048 bajtów.
 5. Użyj programu DISKEDIT, aby edytować plik. Rozpoczynając od początku pliku, wprowadź poniższe dane. Zauważ, że po lewej stronie widoczny jest ekwiwalent szesnastkowy znaków znajdujących się po prawej stronie. Aby zachować dokładność, należy wprowadzić rzeczywiste znaki szesnastkowe. Ponadto niektóre znaki ANSI pokazane po prawej stronie nie są tutaj poprawnie prezentowane. Wprowadź dane szesnastkowe w pokazany poniżej sposób, aby prawidłowo wykonać tę operację.

  01 00 00 00 50 68 6F 65 - ....Phoe
  6E 69 78 20 54 65 63 68 - nix Tech
  6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 - nologies
  20 4C 54 44 34 E4 55 AA - LTD4_U~
 6. Upewnij się, że liczba szesnastkowa 00 została dopisana do pozostałych bajtów pliku.
 7. Nakaż oprogramowaniu do tworzenia dysków CD utworzenie obrazu ISO zawierającego pliki Osboot.img oraz Bootcat.bin. Zapisz plik ISO jako plik Bootcd.iso. Upewnij się, że powstał plik typu MODE 1. Aby wykonać ten krok, przeczytaj poniższe uwagi.


  Uwagi dotyczące dodawania dodatkowych plików:


  Poniżej podano informacje dotyczące dodatkowych elementów, które można dołączyć do dodatkowych plików na dysku CD.


  • Po rozruchu z dysku CD wszystkie pliki znajdujące się na oryginalnym dysku twardym lub dyskietce, których obraz został utworzony, będą widoczne. Żaden plik, który został dodany do dysku CD po procesie tworzenia obrazu, nie będzie w tym czasie widoczny.
  • Dodatkowe pliki będą widoczne po wyświetlaniu dysku CD w systemie uruchomionym z dysku twardego lub dyskietki, do którego załadowano sterowniki CD-ROM. Zawartość pliku Osboot.img (zawiera pliki z twardego dysku lub dyskietki, których obraz został utworzony) nie będzie widoczna. Zamiast tego będzie można obejrzeć dodane pliki oraz rzeczywiste pliki Osboot.img i Bootcat.bin.
  • Jeżeli rozruchowy dysk CD po uruchomieniu załaduje sterowniki CD-ROM, będzie można na nim zobaczyć wszystkie pliki. Pliki znajdujące się w obrazach twardego dysku lub dyskietki będą widoczne na dysku A lub C, a do wszystkich plików dodatkowych będzie można uzyskać dostęp poprzez literę stacji CD-ROM przypisaną do sterowników CD-ROM.
  Jeżeli chcesz, aby na dysku CD znajdowały się dodatkowe pliki, musisz je dodać teraz. Aby to zrobić, zleć oprogramowaniu tworzącemu dyski CD dołączenie nie tylko plików Osboot.img i Bootcat.bin, ale także plików dodatkowych.
 8. Użyj programu Diskedit, aby otworzyć plik Bootcd.iso.
 9. Przejdź do sektora 17 (w miejscu przesunięcia 8800h). Znaki CD001 powinny znajdować się w pierwszym wierszu.
 10. Wprowadź następujące dane:

  00 43 44 30 30 31 01 45 - .CD001.E
  4C 20 54 4F 52 49 54 4F - L TORITO
  20 53 50 45 43 49 46 49 - SPECIFI
  43 41 54 49 4F 4E 00 00 - CATION
  Kontynuuj wprowadzanie liczby szesnastkowej 00 po powyższych znakach przez przesunięcie 8FFF (w sumie 2 048 znaków).


  UWAGA: Mimo że liczba znaków na początku może być identyczna z liczbą pokazaną w powyższej tabeli, zauważ, że pierwsza linia rozpoczyna się od cyfr 00. Te znaki są często pomijane. Informacje powinny zostać wprowadzone dokładnie tak, jak je pokazano w postaci szesnastkowej.
 11. Tworzenie prawidłowego deskryptora woluminu rozruchowego


  • Przejdź do początku pliku, a następnie wyszukaj nazwę BOOTCAT.
  • Odlicz wstecz 31 znaków. Aby to zrobić w programie Diskedit, umieść kursor na literze B w nazwie BOOTCAT i przejdź o dwa wiersze do góry i o jeden znak na prawo.
  • Zapisz cztery następne bajty szesnastkowe (włącznie z bajtem, na którym znajduje się kursor).
  • Przejdź do przesunięcia 8847h. Znajduje się ono jeden bit dalej od danych wprowadzonych w kroku 10. Wprowadź 4 bajty, które zostały zapisane powyżej.
 12. Tworzenie prawidłowego katalogu rozruchowego


  1. Przejdź do początku pliku, a następnie wyszukaj nazwę OSBOOT.
  2. Odlicz wstecz 31 znaków. Aby to zrobić w programie Diskedit, umieść kursor na literze O w nazwie OSBOOT i przejdź o dwa wiersze do góry i o jeden znak na prawo.
  3. Zapisz cztery następne bajty szesnastkowe (włącznie z bajtem, na którym znajduje się kursor).
  4. Przejdź do początku pliku, a następnie wyszukaj wartość LTD4. Powinno być możliwe obejrzenie zawartości pliku Bootcat.bin utworzonego w kroku 5. Jeżeli nie, należy powtarzać wyszukiwanie do momentu znalezienia danych wprowadzonych w kroku 5.
  5. W miejscu przesunięcia 20h wprowadź następujące bajty:


   1. 88 04 00 00 00 00 01 00
   2. Cztery zapisane bajty.
   Powinny następować jeden po drugim. Innymi słowy, powinny mieć następującą kolejność 88 04 00 00 00 01 00 B1 B2 B3 B4.


   UWAGA: B1-B4 to cztery zapisane bajty.


   UWAGA: W punkcie 1) powyżej liczba 04 określa obraz dysku twardego. Użyj liczby 01 do określenia obrazu dyskietki o pojemności 1,2 MB, liczby 02 dla obrazu dyskietki o pojemności 1,44 MB, a liczby 03 do określenia obrazu dyskietki o pojemności 2,88 MB.
 13. Zamknij program Diskedit, zapisując wszystkie zmiany.
 14. Dodaj plik ISO do dysku CD. Pamiętaj, że po dodaniu dodatkowych plików (w sekcji opcjonalnej dla kroku 7) o długich nazwach, trzeba utworzyć dysk CD za pomocą formatu Joliet, a nie ISO 9660, aby długie nazwy plików były widoczne w systemie Windows 95 i Windows NT 4.
Zauważ, że nie można dodać dodatkowych sesji do rozruchowego dysku CD. Dodanie dodatkowych sesji spowoduje, że dysk CD przestanie być dyskiem rozruchowym. Dlatego zalecane jest, aby oprogramowanie do tworzenia dysków CD potrafiło również zamknąć dysk CD.


Program Norton Utilities Diskedit został wyprodukowany przez firmę Symantec Corporation, a program Easy CD Pro przez firmę Adaptec, Inc., producentów niezależnych od firmy Microsoft; firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji domyślnych ani innego rodzaju odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 167685 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia