OL97: Jak znaleźć i uruchomić narzędzie Naprawa poczty

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Narzędzie Naprawa poczty jest tak zaprojektowane, aby pomagać w naprawie zachowań skojarzonych z plikami folderów osobistych (pst). To narzędzie naprawia również pliki folderów trybu offline (ost) oraz pliki wiadomości poczty (mmf). Narzędzie Naprawa poczty jest dostarczane z systemem Microsoft Windows 95 oraz na dysku CD-ROM z pakietem Microsoft Office 97.

Więcej informacji

Jeśli narzędzie Naprawa poczty zostało zainstalowane z systemem Windows 95, wykonaj następujące kroki, aby go użyć:

  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie wskaż polecenie Narzędzia systemowe.
  2. Kliknij polecenie Naprawa poczty.
Jeśli narzędzie Naprawa poczty nie zostało wymienione w obszarze Narzędzia systemowe, być może nie zostało zainstalowane jako część systemu Windows 95. W takiej sytuacji można je uruchomić z dysku CD-ROM pakietu Office 97. Nie trzeba kopiować narzędzia na dysk twardy komputera, ponieważ jest ono używane w rzadkich wypadkach.


Aby uruchomić narzędzie Naprawa poczty z dysku CD-ROM pakietu Office 97, wykonaj następujące kroki:

  1. Włóż dysk CD-ROM pakietu Microsoft Office 97 do stacji CD-ROM. Jeśli zawartość dysku CD-ROM nie jest wyświetlana automatycznie, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, kliknij polecenie Eksploruj, a następnie kliknij stację CD-ROM komputera.
  2. Kliknij dwukrotnie folder Office, a następnie kliknij dwukrotnie folder WMS.
  3. Jeśli został uruchomiony system Windows 95 lub Windows NT 4.0, kliknij dwukrotnie folder Win95. Jeśli został uruchomiony system Windows NT 3.51, kliknij dwukrotnie folder Winnt.
  4. Kliknij dwukrotnie polecenie Scanpst.exe, aby uruchomić narzędzie Naprawa poczty.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 168648 — ostatni przegląd: 24.09.2003 — zmiana: 1

Opinia