Rozwiązywanie problemów z błędami na niebieskim ekranie w systemie Windows

Dotyczy: Windows 8.1

Błędy na niebieskim ekranie (zwane również błędami na czarnym ekranie lub błędami kodu zatrzymania) mogą wystąpić, jeśli poważny problem spowoduje nieoczekiwane zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu Windows. Może zostać wyświetlony komunikat „System Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera”.

Błędy tego typu mogą być spowodowane problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem. Jeśli przed wystąpieniem błędu na niebieskim ekranie w komputerze zostało zainstalowane nowe urządzenie, zamknij komputer, odinstaluj ten sprzęt i spróbuj ponownie uruchomić system. Jeśli masz problemy z ponownym uruchomieniem, możesz uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny).

Możesz również spróbować pobrać najnowsze aktualizacje z witryny Windows Update lub uzyskać pomoc z innych źródeł albo przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie.
 

Uzyskiwanie najnowszych aktualizacji

 

W systemie Windows 7

 

Kliknij przycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie pozycję Windows Update.

 

W systemie Windows 8.1

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, naciśnij panel Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, kliknij panel Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Windows Update.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź teraz, a następnie poczekaj, aż system Windows sprawdzi, czy są dostępne najnowsze aktualizacje dla tego komputera.
 4. Jeśli system Windows znajdzie aktualizacje, naciśnij lub kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje.
  Administrator permission required
  Może zostać wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie wyboru.

 

Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ, jeśli aktualizacja tego wymaga. Usługa Windows Update wyświetli informacje o tym, czy aktualizacje zostały pomyślnie zainstalowane.

Uzyskiwanie pomocy z innych źródeł

Jeśli przedstawione tu rozwiązania nie pomogą w rozwiązaniu problemu, możesz uzyskać pomoc w dziale pomocy technicznej firmy Microsoft i od społeczności firmy Microsoft. Dział pomocy technicznej firmy Microsoft udostępnia pomoc techniczną dotyczącą różnych wersji systemu Windows. Na stronach społeczności firmy Microsoft na forum systemu Windows można znaleźć rozwiązania podobnych problemów z komputerem opublikowane przez inne osoby.

Jeśli system Windows jest preinstalowany na danym komputerze, skontaktuj się z producentem komputera.

Przywracanie systemu Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

System Windows można przywrócić do stanu z wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania). Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, możesz przywrócić system Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny).

 W systemie Windows 7

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij panel Wyszukiwanie).
 2. W polu wyszukiwania wpisz tekst Panel sterowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Panel sterowania.
 3. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Odzyskiwanie.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.