Zasady cyklu życia pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack

Powrót do strony głównej dotyczącej cyklu życia
 

W ramach ciągłego doskonalenia oprogramowania firmy Microsoft są tworzone i udostępniane aktualizacje oraz poprawki dotyczące znalezionych problemów. Wiele z tych poprawek cyklicznie łączymy w jeden pakiet (nazywany dodatkiem Service Pack), który zostaje udostępniony do instalacji. Zarówno faza wsparcia podstawowego, jak i wsparcia dodatkowego w zakresie oprogramowania wymaga zainstalowania obsługiwanego dodatku Service Pack produktu, aby można było nadal korzystać z pełnej pomocy technicznej (z uwzględnieniem aktualizacji zabezpieczeń i ustawień czasu letniego).


Zasady pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack
  • Po wydaniu nowego dodatku Service Pack firma Microsoft zapewnia 12- lub 24-miesięczną pomoc techniczną dotyczącą poprzedniego dodatku Service Pack, która różni się w zależności od rodziny produktów (takiej jak Windows, Office, serwery lub narzędzia programistyczne).
  • Kiedy kończy się pomoc techniczna dotycząca dodatku Service Pack, firma Microsoft nie udostępnia już dla tego dodatku nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji ustawień czasu letniego ani innych aktualizacji, które nie są związane z zabezpieczeniami. Nadal będzie dostępna pomoc techniczna w uzasadnionym ekonomicznie zakresie, co opisano poniżej
  • Kiedy zakończy się świadczenie pomocy technicznej dotyczącej danego produktu, zakończy się także wsparcie dotyczące wszystkich dodatków Service Pack dla tego produktu. Cykl pomocy technicznej danego produktu zastępuje zasady pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack
  • Harmonogram pomocy technicznej dotyczącej dodatków Service Pack pozostaje spójny w obrębie danej rodziny produktów 
  • Po udostępnieniu nowego dodatku Service Pack firma Microsoft opublikuje harmonogramy pomocy technicznej dla poprzedniego dodatku Service Pack 
Zdecydowanie zachęcamy klientów do stałego korzystania z dodatku Service Pack objętego pełną pomocą techniczną — dzięki temu wiadomo, że mają najnowszą i najbezpieczniejszą wersję danego produktu.

W przypadku klientów korzystających z obsługiwanych produktów z dodatkiem Service Pack w wersji, która nie jest już objęta pełną pomocą techniczną, firma Microsoft oferuje uzasadnione ekonomicznie wsparcie na następujących zasadach: 

Uzasadniona ekonomicznie pomoc techniczna będzie świadczona za pośrednictwem działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft oraz zarządzanych usług pomocy technicznej firmy Microsoft (takich jak specjalna pomoc techniczna). 
Jeśli dany przypadek wymaga przekazania do działu rozwoju w celu uzyskania dodatkowej pomocy, zastosowania aktualizacji niezwiązanej z zabezpieczeniami lub aktualizacji zabezpieczeń, klient zostanie poproszony o uaktualnienie oprogramowania do dodatku Service Pack objętego pełną pomocą techniczną.
Uzasadniona ekonomicznie pomoc techniczna nie uwzględnia zaangażowania działu rozwoju produktu firmy Microsoft, a obejścia techniczne mogą być niewystarczające lub niemożliwe. 

Zestawienie rodzin produktów firmy Microsoft i czasu trwania pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack dla poszczególnych rodzin produktów: 

Rodzina produktówCzas trwania pomocy technicznej dotyczącej dodatku Service Pack
 Klient i serwery systemu Windows 24 miesiące
 Dynamics 24 miesiące
 Office 12 miesięcy
 Serwery 12 miesięcy
 Narzędzia programistyczne 12 miesięcy
 Oprogramowanie konsumenckie, multimedia i gry 12 miesięcy


Te zasady pomocy technicznej umożliwiają klientom otrzymywanie istniejących aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami lub wysyłanie próśb o nowe aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla dodatków Service Pack objętych pełną pomocą techniczną w fazie wsparcia podstawowego.

Dodatki Service Pack nie są automatycznie modyfikowane w celu uwzględnienia aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami, które zostały opracowane po pierwotnym wydaniu danego dodatku Service Pack. Starszy dodatek Service Pack może zostać zmodyfikowany w celu uwzględnienia aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami, które zostały opracowane po wydaniu tego dodatku Service Pack. Skontaktuj się z firmą Microsoft i poproś o modyfikację.

Aktualizacje zabezpieczeń wydane z biuletynami Microsoft Security Response Center zostaną zrewidowane i opracowane tylko dla dodatków Service Pack objętych pomocą techniczną. Aktualizacje czasu letniego i strefy czasowej są tworzone tylko dla dodatków Service Pack objętych pełną pomocą techniczną.

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca klientom terminowe testowanie i instalowanie aktualnych dodatków Service Pack, aby system był aktualny i wyposażony w najnowsze oprogramowanie zabezpieczające. 

Te zrewidowane zasady obowiązują od 13 kwietnia 2010 r.


Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.
 

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17138 — ostatni przegląd: 26.07.2016 — zmiana: 1

Opinia