Pytania dotyczące ogólnych zasad cyklu pomocy technicznej

Na tej stronie: 


UWAGA: Ten zestaw często zadawanych pytań został zaktualizowany 22 listopada 2016 r.

 Zasady 

1. Jakie są zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft?
2. Czy te zasady obowiązują na całym świecie?
3. Dlaczego zdefiniowano zasady cyklu pomocy technicznej?
4. Jak opracowano zasady cyklu pomocy technicznej?
5. Jeśli mam wiele produktów firmy Microsoft, to czy wszystkie są objęte tym samym harmonogramem cyklu pomocy technicznej?
6. Jakie produkty podlegają zasadom cyklu pomocy technicznej i kiedy te zasady weszły w życie?
7. Jak klienci i partnerzy mogą oszacować cykl pomocy technicznej dla produktów, które nie są jeszcze dostępne lub wciąż znajdują się w fazie wsparcia podstawowego?
8. Czy klientów i firmy obowiązują inne zasady cyklu pomocy technicznej dla systemu operacyjnego Windows?
9. Jakie zasady cyklu pomocy technicznej obowiązują w przypadku dodatków do programów?
10. Jakie zasady cyklu pomocy technicznej obowiązują w przypadku narzędzi?
11. Jakie zasady cyklu pomocy technicznej obowiązują w przypadku produktów lub firm przejętych przez firmę Microsoft?
12. Jakie zasady cyklu pomocy technicznej obowiązują w przypadku wersji pomocniczych produktów głównych?

 Definicje 

13. Co oznaczają pojęcia „produkt główny” i „produkt pomocniczy” używane przez firmę Microsoft?
14. Co to jest składnik produktu firmy Microsoft?
15. Jak sprawdzić, z którym produktem lub platformą jest skojarzony dany składnik?
16. Co to jest dodatek do programu?
17. Co to jest narzędzie?

 Dodatki Service Pack i aktualizacje 

18. Jak długo są udostępniane aktualizacje zabezpieczeń dla produktów?
19. Jakie zasady obowiązują w przypadku dodatków Service Pack?
20. Czy muszę mieć zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack, aby zastosować aktualizację związaną lub niezwiązaną z zabezpieczeniami?
21. Czy klienci muszą korzystać z programu rozszerzonego wsparcia dotyczącego poprawek, aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń?
22. Czy firma Microsoft może wydawać aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami w fazie wsparcia dodatkowego bez rozszerzonego wsparcia dotyczącego poprawek?
23. Co się stanie, jeśli firma Microsoft wyda aktualizację zabezpieczeń w tym samym dniu, w którym kończy się pomoc techniczna dla produktu?

 Pomoc techniczna

24. Jaka jest różnica między wsparciem podstawowym, wsparciem dodatkowym i samodzielną pomocą techniczną online dla oprogramowania?
25. Czy data rozpoczęcia cyklu jest pierwszym dniem, w którym można uzyskać pomoc techniczną dla produktu?
26. Kto może otrzymać pomoc techniczną w fazie wsparcia dodatkowego?
27. Czy w przypadku oprogramowania dla firm i deweloperów oraz systemów operacyjnych dla komputerów firma Microsoft oferuje pomoc techniczną wykraczającą poza fazę wsparcia dodatkowego?
28. Jak zasady cyklu pomocy technicznej są powiązane z pomocą techniczną Premium?
29. Jak klienci bez umowy na pomoc techniczną Premium mogą uzyskać rozszerzone wsparcie dotyczące poprawek dla aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami?
30. Czy klienci muszą korzystać z programu rozszerzonego wsparcia dotyczącego poprawek, aby otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń?
31. Jeśli korzystam z produktu firmy Microsoft, który jest obecnie objęty pomocą techniczną w ramach zasad cyklu pomocy technicznej, ale mój system operacyjny nie jest już obsługiwany, to czy nadal mogę uzyskiwać pomoc techniczną?
32. Z jakich opcji mogę skorzystać, aby nadal otrzymywać pomoc techniczną po zakończeniu asystowanej i płatnej pomocy technicznej świadczonej przez firmę Microsoft?
34. Jak zasady cyklu pomocy technicznej wpływają na opcje pomocy telefonicznej i internetowej dostosowane do wymagań użytkowników domowych i klientów w biurach domowych?
35. Jaką pomocą techniczną jest objęty składnik na mocy zasad cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft?

 Różne pytania

36. Jak długo mogę legalnie korzystać z oprogramowania firmy Microsoft po uzyskaniu licencji? Czy zasady cyklu pomocy technicznej wpływają na czas trwania mojej licencji na oprogramowanie?

Informacje podane na tej stronie podlegają Zrzeczeniu odpowiedzialności i powiadomieniu o zmianach dotyczących zasad firmy Microsoft. Odwiedzaj tę witrynę co jakiś czas w celu przejrzenia wszelkich tego typu zmian.
 
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17140 — ostatni przegląd: 04.01.2017 — zmiana: 2

Opinia