Zmienianie widoków mapy

Aplikacja Mapy oferuje wiele sposobów eksplorowania świata — przy użyciu widoków dróg, zdjęć lotniczych, miast w 3D i Streetside. W widoku dróg lub na zdjęciu lotniczym możesz przeglądać informacje o natężeniu ruchu drogowego, a używając kart, możesz szybko przełączać się między ostatnimi lokalizacjami lub wskazówkami dojazdu.

Aby rozpocząć, wybierz przycisk Start

Ikona Start
, a następnie wybierz pozycję Mapy Asset not found.

Aby zmienić widok, wybierz pozycję Widoki mapy po prawej stronie mapy, a następnie wybierz widok Droga lub Z lotu ptaka i włącz lub wyłącz opcję Ruch.

Ewentualnie w celu szybkiego zerknięcia na informacje o ruchu i ustalenia, jak długo będzie trwać dojazd, wybierz ikonę Ruch u góry mapy. (Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zapisania lokalizacji domu i pracy). Możesz tu nawet sprawdzić widok z lokalnych kamer monitorujących ruch, jeśli są dostępne.

Przyciski widoków ruchu i map w aplikacji Mapy

Aby uzyskać oszałamiające zdjęcia lotnicze 3D miast na całym świecie, u góry wybierz pozycję Miasta w 3DAsset not found, a następnie wyszukaj miasto lub wybierz je z listy.

Lista miast w 3D w aplikacji Mapy

Aby przeskoczyć do realistycznego widoku z ulicy, wyszukaj miejsce (na przykład „Wieża Eiffla, Paryż”), a następnie wybierz pozycję Streetside w okienku informacyjnym dotyczącym tego miejsca. Aby poruszać się po widoku, klikaj lub naciskaj miejsca, do których chcesz przejść.

Obraz widoku Streetside w aplikacji Mapy

Aby zmienić kolory aplikacji, wybierz pozycję Więcej > Ustawienia i wybierz motyw mapy oraz kolory aplikacji w obszarze Personalizacja.

Przeskakiwanie między lokalizacjami za pomocą kart

Za każdym razem, gdy wyszukujesz lokalizację, uzyskujesz wskazówki dojazdu lub wybierasz ulubione, aplikacja Mapy tworzy nową kartę. Wybierz dowolną kartę, aby wrócić do danej lokalizacji lub zestawu wskazówek. Możesz także wybrać pozycję Minimalizuj , aby wyświetlić większy obszar mapy.

Obraz przedstawiający wiele kart w aplikacji Mapy

Poruszanie się po mapie

W celu powiększenia lub pomniejszenia użyj kółka przewijania albo przycisków Powiększ + i Pomniejsz – na mapie. Na ekranie dotykowym możesz także wykonać gest uszczypnięcia lub rozciągnięcia mapy palcami.

W celu przejścia w dowolnym kierunku użyj przycisków strzałek lub przeciągnij mapę w odpowiednie miejsce.

W celu pochylenia perspektywy wybierz pozycję Przechyl lub na ekranie dotykowym przeciągnij dwoma palcami w górę lub w dół.

W celu obrócenia mapy wybierz ikonę kompasu

Ikona kompasu w aplikacji Mapy
, a następnie wybierz strzałki, aby obrócić mapę w dowolnym kierunku. W przypadku ekranu dotykowego przeciągnij w tym celu dwa palce w bok.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17151 — ostatni przegląd: 27.10.2016 — zmiana: 11

Opinia