1. Wybierz przycisk Start

    Ikona logo systemu Windows
    , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Konta > Twoje informacje.

  2. W obszarze Utwórz awatar wybierz pozycję Wyszukaj . Jeśli urządzenie ma kamerę, możesz także wybrać pozycję Aparat fotograficzny i uwolnić w sobie artystę — fotografika-portrecistę.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17152 — ostatni przegląd: 18.08.2016 — zmiana: 6

Opinia