Dynamiczny duet: Cortana i Microsoft Edge

Podobnie jak koty i klipy wideo, niektóre rzeczy są po prostu lepsze razem. Tylko w przeglądarce Microsoft Edge możesz korzystać ze swojej osobistej asystentki, funkcji Cortana, zawsze gotowej do pomocy. Gdy w Internecie natkniesz się na interesujący temat i chcesz dowiedzieć się o nim więcej, funkcja Cortana stanie się Twoim wszystkowiedzącym guru. Wyróżnij wyraz lub frazę, naciśnij ją i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz polecenie Zapytaj funkcję Cortana, aby dowiedzieć się wszystkiego na ten temat.

Zrzut ekranu przedstawiający wyniki polecenia Zapytaj funkcję Cortana w oknie przeglądarki

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17159 — ostatni przegląd: 13.06.2016 — zmiana: 2

Opinia