Jak użyć programu WinDiff do porównania plików Rejestru

Streszczenie

W jaki sposób można porównać wpisy Rejestru sprzed uaktualnienia i po uaktualnieniu, po instalacji nowego oprogramowania lub pakietu oprogramowania albo pozycje pochodzące z dwóch komputerów?

Więcej informacji

Aby użyć narzędzia Windiff zestawu Windows NT Resource Kit dla wersji 3.51 lub 4.0 do porównania różnic we wpisach Rejestru sprzed uaktualnienia i po uaktualnieniu, wykonaj następujące kroki:


UWAGA: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów z systemem, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu Windows NT. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać tego narzędzia na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom program Regedt32.exe.
 2. Zaznacz wszystkie główne klucze Rejestru, które chcesz porównać.


  Przykład: HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Na pasku menu kliknij polecenie Rejestr.
 4. Kliknij polecenie Zapisz poddrzewo jako.
 5. Kliknij polecenie Zapisz jako typ.
 6. Wybierz pozycję Pliki tekstowe.
 7. Zapisz plik jako Nazwa_pliku.old.
 8. Wykonaj powyższe kroki dla wszystkich poddrzew.
 9. Zainstaluj nowe oprogramowanie lub wykonaj uaktualnienie.
 10. Po uaktualnieniu lub instalacji powtórz kroki 2-6.
 11. Zapisz plik jako Nazwa_pliku.new.
 12. Uruchom program Windiff z zestawu Resource Kit i porównaj dwa pliki, Nazwa_pliku.old i Nazwa_pliku.new.
UWAGA: Tę procedurę można również wykonać w przypadku poszczególnych kluczy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 171780 — ostatni przegląd: 19.08.2003 — zmiana: 1

Opinia