Ułatwianie korzystania z komputera

Konfigurowanie komputera, tak aby był bardziej dostępny, to tylko kilka kroków. Większość opcji ułatwień dostępu jest dostępna w obszarze Ustawienia. Wybierz przycisk Start

Ikona logo systemu Windows
, a następnie wybierz polecenie Ustawienia > Ułatwienia dostępu .

Najczęściej używane opcje są też dostępne na ekranie logowania. Aby je zobaczyć, wybierz przycisk Ułatwienia dostępu w prawym dolnym rogu ekranu.

Opcje Ułatwień dostępu na ekranie logowania

Opcje Ułatwień dostępu mogą ułatwić:

  • Korzystanie z komputera bez monitora. Narrator umożliwia odsłuchiwanie opisów elementów na ekranie, takich jak tekst i przyciski.

  • Poprawianie widoczności tego, co jest na ekranie. Powiększaj zawartość na ekranie za pomocą programu Lupa lub użyj widoku wysokiego kontrastu.

  • Korzystanie z klawiatury. Włącz klawisze trwałe, klawisze przełączania i klawisze filtru lub klawiaturę ekranową.

  • Korzystanie z myszy. Zmień rozmiar wskaźnika lub włącz funkcję Klawisze myszy, aby przesuwać wskaźnik myszy przy użyciu klawiatury.

Opcje programu Lupa w ustawieniach

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17180 — ostatni przegląd: 02.08.2016 — zmiana: 5

Opinia