Usługa OneDrive na komputerze

Dotyczy: Windows 10

OneDrive to bezpłatny magazyn online w chmurze skojarzony z Twoim kontem Microsoft. Jeśli zapiszesz pliki w folderach OneDrive, będziesz mieć do nich dostęp z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu.

Przejdźmy do podstaw usługi OneDrive. Aby dowiedzieć się więcej, możesz zapoznać się z Centrum pomocy OneDrive, gdzie znajdziesz informacje o zarządzaniu plikami i ich udostępnianiu, synchronizowaniu, pracy na wielu urządzeniach, przestrzeni dyskowej, rozwiązywaniu problemów itp.

Podstawy


Aby uzyskać dostęp do plików w usłudze OneDrive, otwórz Eksploratora plików. Kliknij folder OneDrive (będzie on mieć ikonę chmury ). Zostaną wyświetlone pliki w tym folderze. Jeśli chcesz wyświetlić folder OneDrive lub plik online, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Wyświetl w trybie online.

Aby zapisać dokument, nad którym pracujesz, w usłudze OneDrive, wybierz folder w usłudze OneDrive z listy lokalizacji zapisywania. Aby przenieść pliki do usługi OneDrive, otwórz Eksploratora plików i przeciągnij pliki do folderu usługi OneDrive.

Screenshot of SkyDrive File being dragged into a SkyDrive folder

Chcesz zobaczyć usługę OneDrive w akcji? Obejrzyj filmy dostępne w tych artykułach:

Więcej szkoleniowych materiałów wideo znajdziesz w Centrum pomocy OneDrive.

Nie masz dostępu do Internetu? To nie problem.


Pliki zapisane w usłudze OneDrive są dostępne w trybie online w witrynie OneDrive.com oraz na komputerze w trybie offline. Oznacza to, że możesz je otwierać i zmieniać zawsze, nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem. Po ponownym nawiązaniu połączenia usługa OneDrive aktualizuje wersje online o wszystkie zmiany wprowadzone w trybie offline.

Pliki offline są przydatne, gdy nie masz połączenia z Internetem, ale trzeba pamiętać, że zajmują miejsce na komputerze. Po włączeniu funkcji Pliki na żądanie możesz wybrać pliki, które są zawsze dostępne lokalnie na urządzeniu, i pliki, które są dostępne tylko w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak można oznaczyć pliki lub foldery do używania w trybie offline lub tylko w trybie online, przejdź do artykułu Dowiedz się więcej o usłudze Pliki na żądanie usługi OneDrive.

Bądź na bieżąco


Ikony w Eksploratorze plików wskazują stan synchronizacji plików i folderów dostępnych w trybie offline.

  • Image of sync icon
     Zgodny z wersją w trybie online.

  • Image of syncing icon
     Trwa synchronizacja.

  • Image of out-of-sync icon
     Wersja na komputerze nie jest zsynchronizowana. Aby dowiedzieć się dlaczego, po prawej stronie paska zadań wybierz strzałkę Pokaż ukryte ikony , naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) ikonę OneDrive , a następnie wybierz polecenie Wyświetl problemy z synchronizacją. Aby uzyskać więcej porad, zobacz Rozwiązywanie problemów z synchronizacją OneDrive.

W pakiecie Office


Dowiedz się, jak tworzyć i udostępniać dokumenty pakietu Office za pośrednictwem witryny internetowej usługi OneDrive oraz jak pobierać aplikacje, za pomocą których można synchronizować i edytować dokumenty poza biurem. Te informacje są dostępne w e‑booku Wprowadzenie od usługi OneDrive.