Oszczędność czasu dzięki skrótom klawiaturowym

Gesty wykonywane na ekranie dotykowym udostępniają nowe możliwości, ale nie oznacza to, że skróty klawiaturowe odeszły do lamusa. Wykorzystaj w pełni możliwości systemu Windows dzięki poniższym skrótom dotyczącym aplikacji i pulpitów.

 • Dodanie pulpitu: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Ctrl + D

 • Przeniesienie aplikacji na monitor z prawej strony: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Shift + strzałka w prawo

 • Przeniesienie aplikacji na monitor z lewej strony: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Shift + strzałka w lewo

 • Pokazanie wszystkich otwartych aplikacji i wyświetlenie dodatkowych utworzonych przez Ciebie pulpitów: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Tab

 • Przechodzenie między utworzonymi przez Ciebie pulpitami po prawej stronie: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Ctrl + strzałka w prawo

 • Przechodzenie między utworzonymi przez Ciebie pulpitami po lewej stronie: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Ctrl + strzałka w lewo

 • Zamknięcie używanego pulpitu: klawisz logo systemu Windows

  Ikona logo systemu Windows
  + Ctrl + F4

To tylko przykładowe skróty klawiaturowe w systemie Windows — aby przejrzeć je wszystkie, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17189 — ostatni przegląd: 06.09.2016 — zmiana: 6

Opinia