Wyświetlanie wszystkich zdjęć

Dzięki aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 10 i magii usługi OneDrive cała Twoja kolekcja zdjęć jest na wyciągnięcie ręki — nie tylko zdjęcia i klipy wideo z komputera, ale również zawartość z telefonu i innych Twoich urządzeń.

Wybierz przycisk Start

Ikona Start
, a następnie wybierz pozycję Zdjęcia, aby wyświetlić widok kolekcji.

Aplikacja Zdjęcia firmy Microsoft

W widoku kolekcji zdjęcia są uporządkowane według daty — najnowsze są wyświetlane na górze. Aby wyświetlić zdjęcia i klipy wideo zorganizowane w albumy lub foldery, wybierz pozycję Albumy lub pozycję Foldery na górnym pasku nawigacyjnym.

Automatyczne przekazywanie zdjęć

Aplikacja Zdjęcia i usługa OneDrive razem umożliwiają uzyskanie dostępu do zdjęć i klipów wideo z niemal dowolnego urządzenia. Poniżej opisano, jak skonfigurować tę funkcję.

iOS, Mac OSX lub Android. Zainstaluj aplikację OneDrive na urządzeniu i włącz funkcję Przekazywanie z aparatu w ustawieniach. Przekazywanie najnowszych zdjęć i klipów wideo rozpocznie się automatycznie.

Windows 10 Mobile. Zawartość folderu „Z aparatu” jest domyślnie automatycznie przekazywana do usługi OneDrive. Jeśli nie widzisz zdjęć z telefonu w aplikacji Zdjęcia na komputerze, otwórz aplikację OneDrive na telefonie, wybierz pozycję Zobacz więcej > Ustawienia i upewnij się, że opcja Zarządzaj ustawieniami przekazywania usługi OneDrive jest włączona.

Komputery z systemem Windows 8.1 lub Windows 10. Otwórz Eksploratora plików, a następnie przeciągnij folder Obrazy z okna Ten komputer do folderu OneDrive.

Importowanie obrazów

Jeśli masz obrazy w aparacie z kartą SD albo zapisane na dysku USB lub zewnętrznym dysku twardym, najłatwiejszym sposobem przeniesienia ich na komputer może być ich zaimportowanie.

  1. Za pomocą kabla USB podłącz do komputera urządzenie, na którym znajdują się nowe obrazy.

  2. Wybierz przycisk Start

    Ikona Start
    , a następnie wybierz pozycję Zdjęcia.

  3. Wybierz pozycję Importuj i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami. Aplikacja automatycznie wybierze elementy, które nie zostały jeszcze zaimportowane. Możesz także ręcznie wybrać elementy do zaimportowania.

Pomaganie aplikacji w znalezieniu dodatkowych zdjęć

Aplikacja Zdjęcia automatycznie wyszukuje większość zdjęć i filmów na komputerze i w usłudze OneDrive. Czasem jednak trzeba wskazać właściwą lokalizację do przeszukania.

  1. Z poziomu aplikacji Zdjęcia wybierz pozycję Zaloguj (lub swoje zdjęcie profilowe), a następnie pozycję Ustawienia.

  2. W obszarze Źródła wybierz pozycję Dodaj folder .

  3. Przejdź do folderu na komputerze, dysku zewnętrznym lub dysku sieciowym podłączonym do komputera, a następnie wybierz pozycję Dodaj ten folder do biblioteki „Zdjęcia”. Podfoldery dodawanych folderów są również uwzględniane.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17194 — ostatni przegląd: 06.12.2016 — zmiana: 17

Windows 10

Opinia