Używanie komputera jak tabletu

Dzięki trybowi tabletu używanie systemu Windows za pomocą dotyku na urządzeniach typu 2 w 1 — lub jeśli nie chcesz korzystać z klawiatury i myszy — jest prostsze i bardziej intuicyjnie. Aby włączyć tryb tabletu, wybierz ikonę Centrum akcji na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Tryb tabletu .

Obraz przedstawiający szybką akcję Tryb tabletu

Ekran startowy i aplikacje (w tym starsze programy) są otwierane na pełnym ekranie, dzięki czemu masz więcej miejsca do pracy. Aby używać dwóch aplikacji obok siebie, przeciągnij aplikację do jednej krawędzi ekranu. Zobaczysz miejsce, w które zostanie przyciągnięta aplikacja, oraz inne otwarte aplikacje, które mogą zostać umieszczone obok niej.

W trybie tabletu możesz zrobić jeszcze kilka rzeczy:

  • Za pomocą wspólnej krawędzi dwóch przyciągniętych aplikacji możesz jednocześnie zmienić rozmiar obu tych aplikacji.

  • Wybierając przycisk Widok zadań na pasku zadań, a następnie przeciągając aplikację do krawędzi, możesz ją przyciągnąć bezpośrednio w widoku zadań.

  • Za pomocą przycisku Wstecz na pasku zadań możesz cofnąć się w aplikacji lub przejść do poprzednio używanej aplikacji.

  • Możesz zamknąć aplikację, przeciągając ją do dołu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu dotyku, zobacz Obsługa dotykowa systemu Windows.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17210 — ostatni przegląd: 02.08.2016 — zmiana: 6

Opinia