Co się zmieniło w Eksploratorze plików

Dotyczy: Windows 10

Podobnie jak wiele innych świetnych rzeczy — Eksplorator plików stale zmienia się na lepsze. Aby sprawdzić, jak działa w systemie Windows 10, wybierz jego ikonę na pasku zadań lub w menu Start albo naciśnij klawisze logo systemu Windows + E na klawiaturze.

Eksplorator plików na pasku zadań

Oto kilka godnych uwagi zmian wprowadzonych w systemie Windows 10:

  • Aplikacja OneDrive jest teraz częścią Eksploratora plików. Aby szybko wstępnie zapoznać się z jej działaniem, zobacz Usługa OneDrive na komputerze.

  • Po otwarciu Eksploratora plików zostanie wyświetlony obszar Szybki dostęp. Są tu wymienione często używane foldery i ostatnio używane pliki, nie trzeba więc przedzierać się przez serię folderów, aby je znaleźć. Można przypiąć ulubione foldery na pasku Szybki dostęp, aby były pod ręką. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przypinanie elementów do paska Szybki dostęp i ich usuwanie oraz dostosowywanie paska.

    Szybki dostęp w Eksploratorze plików

  • Teraz można korzystać z aplikacji do udostępniania plików i zdjęć bezpośrednio z poziomu Eksploratora plików. Wybierz plik do udostępnienia, przejdź na kartę Udostępnianie, wybierz przycisk Udostępnij, a następnie wybierz aplikację. Aby uzyskać więcej informacji o opcjach udostępniania, zobacz Udostępnianie plików w Eksploratorze plików.

Jeśli migrujesz z systemu Windows 7, oto kilka dodatkowych różnic:

  • Element Mój komputer nazywa się teraz Ten komputer i nie jest domyślnie widoczny na pulpicie. Aby dowiedzieć się, jak dodać element Ten komputer do pulpitu lub menu Start, zobacz Mój komputer to teraz Ten komputer.

  • Biblioteki nie są widoczne w Eksploratorze plików, chyba że tego zechcesz. Aby dodać je do lewego okienka, wybierz kartę Widok > Okienko nawigacji > Pokaż biblioteki.

    Wyświetlanie bibliotek w Eksploratorze plików