Znajdź ustawienia na telefonie z systemem Windows za pomocą kilku naciśnięć!

Obraz znajdowania ustawień

Na ekranie startowym

Start symbol
szybko przesuń do listy Wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia . Podzieliliśmy ustawienia na kategorie, aby można było łatwej z nich korzystać, ale jeśli nie możesz znaleźć danego ustawienia, wybierz pozycję Wyszukiwanie i w polu wyszukiwania wpisz nazwę ustawienia.

Większość aplikacji ma swoje własne ustawienia. Poszukaj ikony w aplikacji.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17224 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 5

Opinia