Dodawanie lub usuwanie kontaktu

Poniżej opisano, jak ręcznie dodać kontakt do aplikacji Kontakty:

 1. Otwórz aplikację Kontakty.

 2. Wybierz pozycję .

 3. Wprowadź informacje kontaktowe odpowiedniej osoby. Jeśli dodano więcej niż jedno konto do aplikacji Kontakty, wybierz konto, do którego chcesz dodać kontakt. Jeśli masz tylko jedno konto, zostanie ono dla Ciebie automatycznie wybrane.

  Zrzut ekranu formularza do dodawania kontaktu

 4. Wybierz pozycję Zapisz .

Aby dowiedzieć się, jak automatycznie synchronizować kontakty z poczty i innych kont z aplikacją Kontakty, zobacz Synchronizowanie kontaktów.

Chcesz kogoś usunąć?

 1. Otwórz aplikację Kontakty.

 2. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć.

 3. Wybierz pozycję Więcej , a następnie wybierz polecenie Usuń.

  Zrzut ekranu przedstawiający, jak usunąć inną osobę z jej profilu w aplikacji Kontakty

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17225 — ostatni przegląd: 16.08.2016 — zmiana: 6

Opinia