Dlaczego podczas instalowania dodatku Service Pack pojawia się komunikat na temat programu Microsoft Security Essentials lub Microsoft Forefront Client Security?

Podczas próby zainstalowania lub odinstalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 lub SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2, gdy na komputerze jest zainstalowany program Microsoft Security Essentials lub Microsoft Forefront Client Security, oprogramowanie zabezpieczające może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie lub usunięcie dodatku. Aby uniknąć tego problemu, zainstaluj najnowsze aktualizacje dla programu Microsoft Security Essentials lub Forefront Client Security.

Microsoft Security Essentials

 1. Sprawdź, czy program Microsoft Security Essentials jest zainstalowany na komputerze. W tym celu kliknij przycisk Start
  Start button icon
  , kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
 2. Jeśli program Microsoft Security Essentials znajduje się na liście, oznacza to, że jest zainstalowany na tym komputerze. Sprawdź numer wersji, aby upewnić się, że jest zainstalowana wersja 1.0.1963.0 lub nowsza. Jeśli właściwa wersja nie jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki opisane w tej sekcji. (Lub pomiń resztę tej sekcji, jeśli programu Microsoft Security Essentials nie ma na liście).
 3. Kliknij przycisk Start
  Start button icon
  , w polu wyszukiwania wpisz Microsoft Update, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj aktualizacje.
 4. Zaznacz pozycję Pakiet aktualizacji klienta programu Microsoft Security Essentials Client — KB2254596, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje, a następnie poczekaj na zakończenie instalacji.

 5. Zainstaluj lub odinstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2, wykonując te same czynności co przed wyświetleniem komunikatu o błędzie.

Microsoft Forefront Client Security

 1. Sprawdź, czy program Microsoft Forefront Client Security jest zainstalowany na komputerze. W tym celu kliknij przycisk Start
  Start button icon
  , kliknij pozycję Panel sterowania, a następnie w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
 2. Jeśli na liście znajdują się usługi Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service lub Microsoft Forefront Client Security, oznacza to, że program Microsoft Forefront Client Security jest zainstalowany na komputerze. Sprawdź numer wersji, aby upewnić się, że jest zainstalowana aktualizacja FCS w wersji 1 lub nowsza. W tym celu kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje w lewym okienku, po czym przejrzyj elementy pod nagłówkiem Microsoft Windows, aby sprawdzić, czy jest zainstalowana aktualizacja nr 2394433. Jeśli nie jest zainstalowana właściwa wersja, przejdź do kroku 3. (Lub pomiń resztę tego artykułu, jeśli usług Microsoft Forefront Client Security Antimalware Service, Microsoft Forefront Client Security State Assessment Service i Microsoft Forefront Client Security nie ma na liście).
 3. Aby uzyskać instrukcje instalowania aktualizacji programu Forefront Client Security, poproś o pomoc administratora sieci lub przejdź do artykułu w witrynie internetowej firmy Microsoft dotyczącego składnika programu Microsoft Forefront Client Security chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.
 4. Zainstaluj lub odinstaluj dodatek SP1 dla systemu Windows 7 lub SP1 dla systemu Windows Server 2008 R2, wykonując te same czynności co przed wyświetleniem komunikatu o błędzie.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17227 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia